cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Poradnik metodyczny Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski

Poradnik związany z projektem Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski stanowiącym podprojekt projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Podprojekt edukacyjny Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski ma wzbudzić zainteresowanie uczniów historią i współczesnością regionu, budować lokalną tożsamość, konsolidować środowiska lokalne oraz promować region. Podczas każdej z czterech edycji podprojektu, w ramach zajęć pozalekcyjnych, uczniowie zajmą się odnalezieniem najciekawszych i najwybitniejszych miejsc pamięci, postaci, wydarzeń związanych z dziejami ich gminy, regionu i Wielkopolski. Następnie stworzą hasło encyklopedyczne, poparte m.in. badaniami, kwerendami bibliotecznymi i archiwalnymi oraz wywiadami. Kluczową wartością podprojektu jest budowanie lokalnej i regionalnej tożsamości oraz wyrównywanie szans poprzez naukę.

Przedmowa:

„Nikt dziś nie ma wątpliwości, że kompetencje cyfrowe, jeszcze niedawno uważane za dodatkowe w procesie edukacyjnym, zajmują czołowe, a nawet priorytetowe miejsce w rozwoju współczesnego świata. Dlatego tak bardzo są one pożądane u nauczycieli i uczniów w ogóle, a nam zależy, aby w jak najszybszym tempie, w najwyższym stopniu i najszerszym zakresie posiedli je wielkopolscy nauczyciele i uczniowie. Aby więc nie zostawać w tyle, musimy wprowadzać nowe, innowacyjne metody nauczania, wykorzystujące nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, a na tym polu kompetencje cyfrowe wydają się niezbędne. Nie trzeba mnie przekonywać, że ich rozwój stanowi jeden z najbardziej istotnych czynników podnoszących jakość i skuteczność edukacji. Tak więc Samorząd Województwa Wielkopolskiego już w 2018 r. rozpoczął wdrażanie Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, przeznaczając na jego realizację 90 mln złotych w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. W projekcie chodzi głównie o to, aby możliwie szybko i możliwie wielu wielkopolskich nauczycieli i uczniów zdobyło wysokie kompetencje cyfrowe. Ale nie tylko: korzysta przy tym cała społeczność szkolna, rodzice i środowisko, w którym funkcjonuje szkoła. A to dzięki stworzeniu Wielkopolskiej Sieci Edukacyjnej, która powstaje na bazie wojewódzkiej infrastruktury teletechnicznej i szerokopasmowego Internetu, oraz wybudowaniu sieci Wi-Fi w 600 budynkach szkolnych. Korzyści jest bez liku – wiele szkół dopiero teraz otrzymało szansę posiadania narzędzi oraz specjalistycznego sprzętu informatycznego, co stanowi dla nich swoistą rewolucję. Zbudowanie aplikacji cyfrowych oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych w laptopy czy tablety umożliwia kontynuację zajęć lekcyjnych w szkołach także po zakończeniu projektu. A w dzisiejszych czasach, w których naukę utrudnia epidemia, po prostu pozwala na realizację zadań szkolnych w trybie zdalnego kształcenia. Nasz projekt pozwala także na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, w tym także uczniów szkół specjalnych poprzez indywidualne podejście w zakresie dostosowania treści i metod kształcenia oraz zakupu specjalistycznego sprzętu IT. Cieszę się, że to właśnie Wielkopolska Sieć Edukacyjna, łącząca wielkopolskie szkoły, jest przedsięwzięciem unikatowym nie tylko w skali naszego kraju. Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i zastosowane nowe metody nauki sprawią, że nasze szkoły będą prekursorami zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez zastosowanie technologii informatycznych. Ale to nie wszystko. Kompetencje cyfrowe doceniliśmy także, poświęcając im osobne miejsce w „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030” oraz „Strategii innowacji dla Wielkopolski na lata 2015–2020”. A kilka tygodni temu wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli realizację przedsięwzięcia Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@ zgłosiliśmy jako jeden z projektów województwa wielkopolskiego w ramach naboru do Krajowego Planu Odbudowy – oszacowaliśmy jego wartość na 140 mln złotych. Serdecznie zapraszam wszystkich uczestniczących w Projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” do zapoznania się z tym Poradnikiem. Znajdziecie w nim Państwo szeroką ofertę edukacyjną zajęć pozalekcyjnych skierowanych do młodzieży. To naprawdę cenna i atrakcyjna wiedza.

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego”

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Regionalna
Zasięg geograficzny: Polska
Typ zasobu umiejętności: Metodyka