cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Poradnik metodyczny Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty

Poradnik metodyczny związany z realizacja projektu edukacyjnego Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty stanowiącego podprojekt projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Projekt CMDW jest zorientowany na nauki przyrodnicze, społeczne i matematykę i sprzyjać budowaniu pogłębionych związków uczniów z „małą ojczyzną”. Uczenie metodą dociekania naukowego ma służyć poznawaniu struktur i zależności w środowisku społeczno-przyrodniczym poprzez analizę relacji w czasie i przestrzeni.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: oprogramowanie, tworzenie stron internetowych, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Regionalna
Zasięg geograficzny: Polska
Typ zasobu umiejętności: Metodyka