cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Poradnik metodyczny Uczniowskie Laboratoria Informatyczne

Poradnik związany z projektem Uczniowskie Laboratoria Informatyczne stanowiącym podprojekt projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Podprojekt edukacyjny Uczniowskie Laboratoria Informatyczne to wyprawa w cyberprzestrzeń, która pomoże uczniom wspiąć się na wysoki poziom umiejętności informatycznych oraz wyłonić spośród nich talenty i liderów. Podprojekt ukierunkowany jest na edukację informatyczną, głównie w zakresie nabywania umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera. Celem projektu jest również upowszechnianie, promocja i popularyzacji przykładów dobrej praktyki i wykazanie ścisłego związku informatyki, myślenia algorytmicznego i programowania z wszystkimi dziedzinami życia. ULI to ciekawe zajęcia z informatyki inspirujące do algorytmicznego myślenia i programowania ściśle związanego z wszystkimi dziedzinami życia.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Typ zasobu umiejętności: Metodyka