cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Narzędzie do zbierania informacji

Narzędzia do zbierania informacji, pracy
metoda burzy mózgów.
TRICIDER

Materiał edukacyjny opracowany przez Ksenię Herbst-Buchwald w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT)
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Regionalna
Zasięg geograficzny: Polska
Typ zasobu umiejętności: Inny materiał szkoleniowy