cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

S.O.S Creativity

S.O.S. Kreatywność ma na celu wspieranie rozwoju kluczowych kompetencji informatycznych dla dorosłych, aby umożliwić im wykorzystywanie ofert kulturalnych i treści artystycznych dostępnych w Internecie, jednocześnie zwiększając ich poziom świadomości w zakresie potencjalnych i zagrożeń sieci, takich jak phishing, oszustwa, fałszywe wiadomości, inwazja prywatności, zniesławienia itp., które mogą powstać podczas nawigacji na stronie z bezpłatnymi treściami lub płacenia za subskrypcję niektórych treści kulturalnych, a nawet szukania książek do przeczytania online.

Zgodnie z unijnym priorytetem sektorowym związanym z promowaniem programu Erasmus+ wśród wszystkich obywateli i pokoleń, w tym poprzez oferowanie seniorom działań edukacyjnych i wymiany doświadczeń, w celu budowania i utrwalania tożsamości europejskiej, SOS Creativity zajmuje się kwestiami, które w pełni odpowiadają transnarodowej perspektywie UE w odniesieniu do integracji społecznej i opieki społecznej seniorów. Zatem nie może być podejmowane w oderwaniu od indywidualnego kontekstu narodowego. Ponadto projekt ten ma na celu rozwijanie umiejętności i kompetencji dorosłych w celu wspierania kreatywności i jej wykorzystywania w edukacji pozaformalnej w celu wzmocnienia współpracy międzysektorowej.

Projekt S.O.S. Kreatywność obejmuje:

  • narzędzie do samooceny
    Innowacja polega na stworzeniu ścieżki nauczania dostosowanej do kursów skierowanych do dorosłych i seniorów w określonej dziedzinie sztuki, kultury i kreatywności. Użytkownicy końcowi będą czuli się w pełni wspierani w nieformalnej ścieżce edukacyjnej od samego początku ich doświadczenia z produktami i wynikami projektu. Rzeczywiście, SOS Kreatywność okazuje się być innowacyjnym rozwiązaniem dla platformy OER, która obejmuje „Narzędzie Samooceny SOS”: algorytm, który oblicza poziom świadomości zagrożeń IT użytkowników grupy docelowej w zakresie dostępnych zasobów kulturowych online. Indeks IT będzie instrumentem pozwalającym osobom dorosłym ocenić ich świadomość w zakresie zagrożeń informatycznych związanych z ofertami kulturalnymi. Narzędzie samooceny SOS nie będzie wskaźnikiem statystycznym, ale narzędziem operacyjnym wspierającym rozwój ukierunkowanych rozwiązań szkoleniowych dla dorosłych. Dostępność i przyjazność dla użytkownika będą kluczowymi koncepcjami w rozwoju tej platformy OER, zostaną wdrożone funkcje zamiany tekstu na mowę w celu zwiększenia dostępności treści również dla niepiśmiennych lub niewidomych grup docelowych.
  • mapowanie bezpłatnych zasobów kulturowych i narzędzi kreatywności dostępnych online 
    Celem IO2 jest mapowanie bezpłatnych zasobów kulturowych i narzędzi kreatywności dostępnych już online w każdym z krajów partnerskich, a także zdefiniowanie tych umiejętności i kompetencji cyfrowych, których późni cyfrowi urzytkownicy mogą potrzebować, aby jak najlepiej je wykorzystać, aby uzyskać dogłębną analizę fenomenu stopnia przepaści cyfrowej wśród osób dorosłych o niskich kwalifikacjach w zakresie ICT.
    Każdy partner sporządzi uważnie, ale i rozpoznawczo (na podstawie danych wtórnych) raport bazowy w języku angielskim na temat rzeczywistej sytuacji w celu opracowania oczekiwanych celów i wyników. W tej fazie konieczne jest pogłębienie obecnej i pożądanej sytuacji w celu lepszego ukierunkowania działań i treści, które mają zostać opracowane w IO3. Jest to zatem faza przygotowawcza do uzyskania jasnej wizji treści, które mają zostać opracowane i wdrożone w IO3, aby osiągnąć wyznaczone cele.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Typ zasobu umiejętności: Narzędzie samooceny