cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

S.O.S Creativity

S.O.S. Kreatywność ma na celu wspieranie rozwoju kluczowych kompetencji informatycznych dla dorosłych, aby umożliwić im wykorzystywanie ofert kulturalnych i treści artystycznych dostępnych w Internecie, jednocześnie zwiększając ich poziom świadomości w zakresie potencjalnych i zagrożeń sieci, takich jak phishing, oszustwa, fałszywe wiadomości, inwazja prywatności, zniesławienia itp., które mogą powstać podczas nawigacji na stronie z bezpłatnymi treściami lub płacenia za subskrypcję niektórych treści kulturalnych, a nawet szukania książek do przeczytania online.

Zgodnie z unijnym priorytetem sektorowym związanym z promowaniem programu Erasmus+ wśród wszystkich obywateli i pokoleń, w tym poprzez oferowanie seniorom działań edukacyjnych i wymiany doświadczeń, w celu budowania i utrwalania tożsamości europejskiej, SOS Creativity zajmuje się kwestiami, które w pełni odpowiadają transnarodowej perspektywie UE w odniesieniu do integracji społecznej i opieki społecznej seniorów. Zatem nie może być podejmowane w oderwaniu od indywidualnego kontekstu narodowego. Ponadto projekt ten ma na celu rozwijanie umiejętności i kompetencji dorosłych w celu wspierania kreatywności i jej wykorzystywania w edukacji pozaformalnej w celu wzmocnienia współpracy międzysektorowej.

Projekt S.O.S. Kreatywność obejmuje:

  • narzędzie do samooceny
  • mapowanie bezpłatnych zasobów kulturowych i narzędzi kreatywności dostępnych online 

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Typ zasobu umiejętności: Narzędzie samooceny