cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Współpraca edukacji i biznesu. Dobre praktyki firm Red Hat i Asseco Data Systems.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Typ zasobu umiejętności: Narzędzie samooceny