cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Współpraca edukacji i biznesu. Dobre praktyki firm Samsung i Migam SA.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Typ zasobu umiejętności: Narzędzie samooceny