cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Wykorzystanie Edublog jako narzędzia zdalnej edukacji

Propozycja wykorzystania bloga podczas zajęć obowiązkowych lub pozalekcyjnych z uczniami.

Materiał edukacyjny opracowany przez Annę Dylak – doradcę metodycznego w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Regionalna
Zasięg geograficzny: Polska
Typ zasobu umiejętności: Inny materiał szkoleniowy