cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Wykorzystanie Edublog jako narzędzia zdalnej edukacji

Propozycja wykorzystania bloga podczas zajęć obowiązkowych lub pozalekcyjnych z uczniami.

Materiał edukacyjny opracowany przez Annę Dylak – doradcę metodycznego w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020

Co to jest blog?

Blog to rodzaj strony internetowej, na której autor umieszcza własne wpisy (zwane również notkami lub postami), wyświetlane kolejno, zaczynając od najnowszego. Posiada system archiwizacji postów, możliwość komentowania notek przez czytelników, a także zestaw linków. W blogach główną funkcję komunikacyjną pełni tekst językowy, ale wykorzystuje się również materiały graficzne, nagrania video, odnośniki. Pierwotna nazwa: „weblog”=z j. ang. Web (sieć)+log (dziennik okrętowy).

Blog, blogosfera, blogodydaktyka

 • • Blog przypomina stronę internetową, jednak od innych stron różni się zawartością i ma bardziej personalny charakter treści.
 • • Jest również jednym ze sposobów zdalnej komunikacji.
 • • Dzięki ogromnej popularności tego narzędzia, powstało pojęcie blogosfery-ogół blogów rozumianych jako medium komunikacyjne.
 • •W dziedzinie dydaktyki blog zajmuje istotne miejsce. Funkcjonuje już pojęcie blogodydaktyki, jako jedna z nowoczesnych gałęzi dydaktyki, zajmująca się procesami nauczania i uczenia się za pomocą tworzenia i korzystania z bloga

Edublogto blog utworzony do celów edukacyjnych, takich jak: archiwizowanie i wspieranie procesu uczenia się uczniów i nauczycieli poprzez ułatwianie refleksji, zadawanie pytań, współpracę oraz dostarczanie kontekstów dla zaangażowania w tzw. „myślenie wyższego rzędu”.

Historia bloga

 • • 1997 r. -John Berger założył tzw. „Webloga”
 • • 1999 r. -powstały pierwsze platformy blogowe
 • • 1999 r. -powstała nazwa „blog”
 • • 2000 r. -powstał pierwszy polski serwis blogowy: nlog.org
 • • 2001 r. -blog.pl
 • • 2004 r. -blox.pl , blog.onet.pl

Możliwości bloga

 • • przekazywanie informacji,
 • • komentowanie treści,
 • • dyskutowanie,
 • • dzielenie się wiedzą,
 • • nauczanie,
 • • uczenie się,
 • • autopromocja,
 • • autoprezentacja.

Rodzaje blogów

 • • Blog tekstowy/tradycyjny-wpisy autora na wybrany temat są tworzone w formie pamiętnika, książki lub poradnika
 • • Videoblog-wpisy utrwalane są za pomocą narzędzi wideo
 • • Photoblog-treść prezentowana jest w formie zdjęć
 • • Audioblog-przekaz utrwalany jest za pomocą nagrań dźwiękowych • Linkoblog-zbiór linków/odnośników wybranych przez danego autora
 • • Blog mieszany • Typy blogów ze względu na sposób prowadzenia komunikacji: • blog -monolog • blog -dialog • blogowspólnota

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Regionalna
Zasięg geograficzny: Polska
Typ zasobu umiejętności: Inny materiał szkoleniowy