cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Zastosowanie nowoczesnych technologii na lekcji języka obcego

Materiał edukacyjny przygotowany przez Ksenię Herbst-Buchwald doradcę metodycznego w Projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Regionalna
Zasięg geograficzny: Polska
Typ zasobu umiejętności: Inny materiał szkoleniowy