Automatyzacja procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Automatyzacja to nieodłączny element dzisiejszego świata biznesu, coraz bardziej wpływający na prze...

Dlaczego umiejętności cyfrowe są niezbędne na dzisiejszym rynku pracy?

Obecnie, wraz z nieustającym rozwojem technologicznym, coraz więcej aspektów życia codziennego oraz...

Przeglądy umiejętności cyfrowych z podziałem na kraje na DSJP

Uruchomiona w maju 2021 roku Platforma Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia (Digital Skills and Jo...

Unijna transformacja cyfrowa

Rozwój technologiczny wraz z towarzyszącą mu transformacją cyfrową nieodwracalnie zmieniają dzisiej...

Negatywne skutki wykluczenia cyfrowego

Umiejętności cyfrowe są obecnie niezbędne w wielu dziedzinach życia. Zarówno w pracy, jak i w codzi...

Badanie wpływu SI w opiece zdrowotnej

W jednym z niedawnych wpisów (dostępny pod tym linkiem) poruszana była tematyka wykorzystania sztuc...