cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Internet – zagrożenia. Zestaw zadań

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował dobrą praktykę autorstwa Pracowni Języka Polskiego. Stanowi ją zestaw zadań, które mają prostą, przyjazną uczniom formę, przejrzyście przybliżają zagrożenia, z którymi mogą spotkać się podczas korzystania z internetu. Ze względu na temat, zestaw zadań posiada nietypowy kształt: składają się na nią krótkie animacje stworzone w konwencji humorystycznej, pokazujące konsekwencje nieodpowiedzialnych zachowań w Sieci. Zestaw powinien zostać wykorzystany jako praca domowa dla uczniów, a jej wyniki omówione na osobnej lekcji

Celem praktyki jest zwiększenie świadomości na temat takich zagrożeń, jak uwodzenie przez Internet – tzw. grooming; wyłudzanie danych osobistych i informacji majątkowych – tzw. phishing; zamieszczanie obraźliwych postów; wykorzystywanie kompromitujących fotografii i nagrań w Internecie.

Komentarz metodyczny:

Korzystanie z Internetu, w tym przede wszystkim z portali społecznościowych, dla wielu gimnazjalistów – choć należy pamiętać, że nie dla wszystkich – jest codziennością. Na ogół sprawnie posługują się kodami komunikacji charakterystycznymi dla tego medium, wykorzystując teksty ikoniczne, hiperteksty oraz zapisy słowne. Umiejętność wykorzystywania przez nastolatków technicznych możliwości narzędzi elektronicznych nie musi jednak iść w parze ze świadomością etycznych zagrożeń, jakie mogą one ze sobą nieść.

W prezentowanych zadaniach skupiono się na uniwersalnych zagadnieniach związanych z komunikacją w Internecie – takich, które, pomimo rozwoju tego medium, pozostają niezmienne, a ich znajomość może pozwolić uniknąć różnych zagrożeń, z którymi uczniowie – użytkownicy Sieci prawdopodobnie spotkali się już lub spotkają w niedalekiej przyszłości; w szczególności chodzi o:

– uwodzenie przez Internet – tzw. grooming;

– wyłudzanie danych osobistych i informacji majątkowych – tzw. phishing;

– zamieszczanie obraźliwych postów;

– wykorzystywanie kompromitujących fotografii i nagrań w Internecie.

Ze względu na temat, zestaw zadań posiada nietypowy kształt: składają się na nią krótkie animacje stworzone w konwencji humorystycznej, pokazujące konsekwencje nieodpowiedzialnych zachowań w Sieci.  Filmy z serii Owce w Sieci dostępne są online na stronie Fundacji Dzieci Niczyje: http://dzieckowsieci.fdn.pl/owce-w-sieci?cat1=&cat2=674&cat3=742 i powstały specjalnie do wykorzystania ich w celach profilaktycznych. Natomiast animacje, których bohaterem jest Fejsmen, powstały w ramach kampanii społecznej „Dbaj o fejs”. Ze względu na charakter filmów wiązka przeznaczona jest dla uczniów I klasy gimnazjum.

Taka koncepcja zadań pozwala również na użycie ich przez nauczyciela, który rzadko lub w ogóle nie korzysta z portali społecznościowych lub podobnych stron internetowych. Zestaw powinien zostać wykorzystany jako praca domowa dla uczniów, a jej wyniki omówione na osobnej lekcji. Dla nauczyciela będzie to okazja, by dowiedzieć się czegoś więcej o gimnazjalistach, z którymi pracuje, dla uczniów zaś szansa wspólnej rozmowy o wskazanych problemach.

Przykładowe zadania:

Obejrzyj animowane filmy dołączone do każdego zadania. Są one proste i zabawne, ale dotyczą poważnych problemów, z którymi zmagało się wielu Twoich rówieśników. Udzielaj szczerych odpowiedzi – wyniki omówicie później wspólnie w klasie. Twoje doświadczenie może komuś bardzo się przydać!

Zadanie 1.

Obejrzyj dwie krótkie animacje, do których linki zamieszczono poniżej:

  1. http://pl.sheeplive.eu/fairytales/bez-kozuszka
  2. http://www.kul.pl/art_46527.html

a) Jakiego problemu dotyczą?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Opisz konsekwencje zachowań przedstawionych w filmach.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Czy znasz przypadki podobnych sytuacji? Opisz je krótko.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przykładowa odpowiedź:

a) Animacje dotyczą publikowania kompromitujących zdjęć w Sieci.

Zadanie 2.

Obejrzyj dwie krótkie animacje, do których linki zamieszczono poniżej:

  1. http://pl.sheeplive.eu/fairytales/bekanie

http://pl.sheeplive.eu/fairytales/nie-tancz-z-wilkami

a) Jakiego problemu dotyczą?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Opisz konsekwencje zachowań przedstawionych w filmach.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Czy znasz przypadki takich zdarzeń? Opisz je krótko.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przykładowa odpowiedź:

a) Zamieszczania w Internecie kompromitujących filmów.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska