cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Pracownie PAKT

Pracownie aktywnego korzystania z technologii PAKT powstają w 4 miastach Polski – Łodzi, Tarnowie, Olsztynie i Wrocławiu. Są to nowoczesne przestrzenie służące prowadzeniu działań edukacyjnych dla uczniów, nauczycieli i dorosłych.

Oferta zajęć warsztatowych jest zbudowana w oparciu o interdyscyplinarną pracę problemową i projektową z wykorzystaniem ścieżek: STEAM, multimedialnej oraz robotycznej. Profil każdej z pracowni jest elastyczny, wynika on z doświadczenia szkoleniowego organizacji tworzących dane miejsce. W Łodzi przeważa rys robotyczno-programistyczny, w Tarnowie multimedialny, a w Olsztynie i Wrocławiu – mejkerski.

Dzięki wspólnej pracy projektowej zespołu edukatorów tworzących pracownie PAKT – wspólnie będzie upowszechniał podejście STEAM w edukacji, zachęcając do pracy zespołowej, tworzenia rozwiązań i świadomego korzystania z technologii.

Pracownie oferują:

warsztaty stacjonarne (przedpołudniowe) dla szkół trwające 4 godziny lekcyjne, zgodne z podstawą programową, dostosowane do wieku uczestników: szkoła podstawowa (klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8), szkoła ponadpodstawowa.
warsztaty mobilne dla szkół trwające 2 godziny zegarowe – organizowane w dowolnej miejscowości w województwie, w którym znajduje się PAKT.
warsztaty popołudniowe dla dzieci i młodzieży oraz rodziców z dziećmi trwające 2 godziny zegarowe, bazujące na różnych obszarach tematycznych dostosowanych do konkretnej grupy odbiorców i jej potrzeb.
popołudniowe warsztaty metodyczne dla nauczycieli trwające 2 godziny zegarowe, organizowane raz w miesiącu w pracowni. Poświęcone są one tematyce STEAM, tworzeniu zadań problemowych i miniprojektów edukacyjnych. Ze względu na ich interdyscyplinarny charakter są dostosowane do etapu edukacyjnego, a nie osób uczących wybrany przedmiot.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe, robotyka
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Źródło
Zasięg geograficzny: Polska
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
15/12/2022 00:00
Data zakończenia:
31/12/2023 00:00