cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program il futuro – Włochy

Inicjatywa „Programma il futuro” została uruchomiona w 2014 r. przez Laboratorio Informatica & Scuola, należącą do CINI (Consorzio Interuniversitario per l’Informatica), w ścisłej współpracy z włoskim ministrem edukacji. Projekt jest finansowany przez trzy przedsiębiorstwa, które są szczególnie wrażliwe na transformację cyfrową kraju, a mianowicie Eni, Engineering i Seeweb, które wspierają inicjatywę na różnych szczeblach za pośrednictwem programów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. 

„Programma il Futuro” jest również włoskim partnerem ONG z siedzibą w USA „Code.org”: ich wspólna misja polega na dostarczaniu szkołom prostych, ale zabawnych i łatwo dostępnych narzędzi, które mogą skutecznie uczyć uczniów podstawowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Cele i zamierzenia

Celem projektu jest zapewnienie szkoleń w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych z zastosowaniem kompleksowego podejścia: wykraczając poza podstawowe umiejętności cyfrowe, uwzględnia ona również te aspekty społeczne, które są niezbędne do edukowania nowego pokolenia konsumentów, którzy będą wówczas świadomi możliwości, jakie oferują narzędzia technologiczne, z których korzystają regularnie. 

Inicjatywa rzeczywiście zapewnia szkołom wysokiej jakości narzędzia edukacyjne, z których mogą korzystać nauczyciele z różnych środowisk. Ponadto w ramach projektu oferowane są materiały dydaktyczne dotyczące sposobów zwiększania świadomości cyfrowej uczniów, mające na celu rozwijanie umiejętności przekrojowych uczniów i uczynienie ich doskonale świadomymi możliwości i zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.

„Programma il future” obejmuje również zajęcia szkoleniowe przeznaczone specjalnie dla nauczycieli, zarówno w internecie, jak i na miejscu.

Dlaczego jest to dobra praktyka? 

Dzięki materiałom oferowanym w ramach projektu nauczyciele mogą skutecznie realizować swoje wnioski, korzystając z dostępnych planów pracy; jednocześnie uczniowie otrzymują wszelkie narzędzia niezbędne do samodzielnej pracy i identyfikacji ewentualnych błędów zgodnie z instrukcjami systemu. Ponadto co roku odbywa się konkurs, w którym każda szkoła może wziąć udział, a nagrodzone zajęcia uczestniczą w ceremonii zamykania pod koniec roku szkolnego, tradycyjnie organizowanej w Ministerstwie Edukacji.

Każda włoska szkoła może ubiegać się o udział w projekcie. W styczniu 2021 r. w inicjatywie wzięło udział 60000 użytkowników: wśród nich 40000 nauczycieli, a 13000 uczniów (w wieku powyżej 14 lat).

Ponadto w kanale Youtube w ramach projektu liczy się ponad 200 filmów wideo, które osiągnęły łącznie ponad 1,3 mln odsłon. 

Co roku Centrum Badawcze „Themis” prowadzi działania monitorujące w celu sprawdzenia jakości inicjatywy: obejmują one ankietę, w której biorą udział wszyscy uczestnicy. Jest on podzielony na różne sekcje, których celem jest ocena poziomu uczestnictwa, rozpowszechnienia i oceny zatwierdzenia inicjatywy oraz zawiera pewne pytania związane z „cyfrowym obywatelstwem”. Wyniki badań zawsze wykazywały rosnące zainteresowanie działaniami w ramach projektu i zbierały pozytywne informacje zwrotne od wszystkich zaangażowanych podmiotów. 

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Włochy
Typ finansowania: Prywatne
Data rozpoczęcia:
15/05/2014 00:00