cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Projekt Cyberphish

Międzynarodowy projekt „Zabezpieczenie przed Phishing in the age of 4 Industrial Revolution” („CyberPhish”), koordynowany przez Uniwersytet Wileński na Litwie, ma partnerów w pozostałych 6 krajach europejskich. 

Cele i zamierzenia

Celem projektu jest kształcenie studentów instytucji szkolnictwa wyższego, pedagogów, pracowników uniwersyteckich (członków społeczności), ośrodków edukacyjnych, sektora biznesu (pracodawców i pracowników) oraz zachęcanie do krytycznego myślenia grupy docelowej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Jak dotąd platforma szkoleniowa, symulacyjna i samooceny projektu umożliwia uczestnikom również testowanie swoich nowo nabytych umiejętności. 

Dlaczego jest to dobra praktyka? 

W ramach projektu udało się pilotować innowacyjny program nauczania wraz z szeregiem materiałów do e-uczenia się, środowiskiem kształcenia mieszanego oraz symulacją systemu samooceny wiedzy i umiejętności oraz symulacją systemu oceny wiedzy i wiedzy, tak aby osoby uczące się mogły przetestować swoje umiejętności w zakresie zapobiegania atakom phishingowym, zwalczania zagrożeń i podejmowania odpowiednich środków zapobiegawczych. 

Pomimo krótkiego czasu trwania projektu osiągnięto znaczne rezultaty pod względem zwiększenia ilości najnowszych informacji na temat umiejętności dzięki silnemu podejściu wielojęzycznemu. Najważniejsze z nich to m.in.:

  • Ankiety przeprowadzone między osobami uczącymi się a członkami sektora publicznego, prywatnego i społecznego na temat tego, jak rozpoznawać phishing i identyfikować braki w umiejętnościach, a także analizować ankiety. 
  • Przeanalizowała programy szkoleniowe w zakresie cyberbezpieczeństwa, dostępne zasoby i repozytoria na potrzeby umiejętności związanych z cyberbezpieczeństwem. 
  • Określenie innowacyjnych ram pedagogicznych w celu osiągnięcia rezultatów. 
  • Opracowanie odpowiednich internetowych materiałów dydaktycznych i gamifikacji/symulacji do celów edukacyjnych i kontekstów edukacyjnych. 
  • Przygotowanie systemu samooceny wiedzy.

Kolejną zaletą tego projektu jest jego dostępność: wyniki i wyniki są dostępne w 5 językach – estońskim, angielskim, litewskim, łotewskim i greckim. 

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Holandia
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/11/2020 00:00
Data zakończenia:
31/12/2022 00:00