cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

WCAG 2.0 Podręcznik Dobrych Praktyk

WCAG 2.0 PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK

Fundacja Widzialni jest wydawcą książki Artura Marcinkowskiego oraz Przemysława Marcinkowskiego pt. „WCAG 2.0 PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK”. Publikacja w formie elektronicznej uzyskała patronat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Uniwersytetu Śląskiego. W pierwszej części w sposób bardzo przystępny podręcznik prowadzi nas przez świat osób, które z różnych powodów są pozbawione możliwości korzystania z zasobów cyfrowego świata. Opisuje w jaki sposób korzystają z Internetu osoby niewidome, niedowidzące, głuche, dojrzałe i inne, które w codziennym życiu są narażone na tzw. wykluczenie cyfrowe. Druga część podręcznika jest skierowana do twórców stron www, administratorów i redaktorów oraz wszystkich tych, którzy pragną tworzyć strony internetowe zgodne ze światowym standardem WCAG 2.0. Budować je w taki sposób aby osoby cyfrowo wykluczone a wśród nich osoby niepełnosprawne mogły z nich bez przeszkód korzystać. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, zobowiązuje podmioty realizujące zadania publiczne do dostosowania swoich stron do standardu WCAG 2.0 w ciągu najbliższych trzech lat.

Wstęp

„W ciągu ostatnich dwudziestu lat za sprawą globalnej sieci – Internetu dokonał się przełom w dostępie do informacji oraz w komunikowaniu się. Nigdy wcześniej nie było to tak łatwe, szybkie – i co najważniejsze – tanie. Nic więc dziwnego, że efektem rozwoju światowej pajęczyny są wielkie, niespotykane wcześniej, zmiany gospodarcze i społeczne, a także mobilny styl pracy skoncentrowany wokół sfery wirtualnej. Coraz więcej spraw jesteśmy w stanie zorganizować drogą elektroniczną z miejsca, w którym się w danej chwili znajdujemy, bez potrzeby opuszczania domu. Zmieniają się dzięki temu nasze nawyki i oczekiwania, co stymuluje stały rozwój technologii, a sektor telekomunikacyjno-informatyczny staje się niewątpliwie jednym z najdynamiczniej rozwijających się w gospodarce światowej.

Technologia pozwala likwidować bariery i to nie tylko te związane z przestrzenią. Usługi informatyczne mogą być skonstruowane w taki sposób, aby ich treść była dostępna dla różnych grup odbiorców bez względu na płeć, wiek, kulturę, majętność oraz stan zdrowia. Jest to bardzo ważne szczególnie dla osób niepełnosprawnych, dla których niejednokrotnie Internet staje się jedynym „oknem na świat”. Aby osiągnąć ten cel potrzebna jest świadomość, że różne grupy osób, ze względu na swoje predyspozycje, mogą mieć niejednolite oczekiwania w stosunku do usług informatycznych. Poza świadomością potrzebna jest również wiedza, w jaki sposób tworzyć usługi, aby były one dostępne dla wszystkich, do których adresujemy nasz przekaz.

Fundacja „Widzialni”, z którą od wielu lat współpracuje Uniwersytet Śląski w Katowicach, zajmuje się budowaniem świadomości potrzeb osób z dysfunkcjami, jak również edukacją i promocją właściwych standardów tworzenia serwisów WWW przez firmy i organizacje prezentujące informacje w serwisach internetowych. „Widzialni” razem z naszą Uczelnią tworzą m.in. listę dyskusyjną „Dostępność w sieci”, a w ostatnim czasie wspólnie zorganizowaliśmy także konferencje: „Niepełnosprawni w sieci” oraz „Cyfrowo wykluczeni”.

Prezentowana książka jest jedną z pierwszych prób przedstawienia, na polskim rynku wydawniczym, zbioru dobrych praktyk dotyczących tworzenia stron WWW, uwzględniających oczekiwania osób niepełnosprawnych. Jest ona napisana przystępnym językiem, a doświadczenie i zaangażowanie autorów przekłada się na jej wysoki poziom merytoryczny. Zachęcam Państwa do zapoznania się z jej treścią oraz do wspólnego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu po to, aby każdy człowiek czuł się na siłach podjąć pracę, studia i by mógł być BEZ GRANIC twórcą własnego losu.”

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe, tworzenie stron internetowych
Typ inicjatywy: Krajowa
Typ finansowania: Prywatne
Organizacja: Fundacja Widzialni