cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

10 Fundamentów branży ICT w Polsce

Data publikacji:  31.01.2023
Logo

W odpowiedzi na nowopowstające strategie zakładające potrzebę transformacji cyfrowej, np. Cyfrowa dekada Europy, Horyzont Europa czy Krajowy Plan Odbudowy, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji sformułowała 10 najważniejszych wyzwań i fundamentów dla dalszego cyfrowego rozwoju przemysłu teleinformatycznego w Polsce.

Dokument prezentuje postulaty branży ICT, która pełni w gospodarce krytyczną rolę dostawcy, łącznika oraz strażnika procesów biznesowych, społecznych i administracyjnych, i  jest spójny z raportem How to spend it: A digital investment plan for Europe wypracowanym przez europejską branżę teleinformatyczną skupioną w  DIGITALEUROPE.

Powszechna i niezawodna infrastruktura cyfrowa

Stworzenie powszechnej, dostępnej i niezawodnej infrastruktury cyfrowej w Polsce jest warunkiem rozwoju gospodarczego i społecznego. Nikt nie powinien spotykać się z technicznymi, geograficznymi czy ekonomicznymi barierami dostępu do infrastruktury cyfrowej. Rolą Państwa jest stworzenie prawdziwie przyjaznego otoczenia prawnego, a także wsparcie finansowe rozwoju infrastruktury i sieci tam, gdzie mechanizmy rynkowe zawodzą.

Cyfryzacja jako „papier” XXI wieku

Docelowym modelem realizacji wszelkiego rodzaju usług  w sferze publicznej i prywatnej, powinna być bezpieczna  i zaufana forma cyfrowa, oparta na rozwiązaniach cyfrowej tożsamości (eID). W perspektywie kilku najbliższych lat wszyscy powinni mieć możliwość całkowitej rezygnacji z papierowego obrotu dokumentów, co dotyczy także relacji między przedsiębiorcami a konsumentami, procesów back-office w administracji czy e-zdrowia.

Cyfryzacja jako droga do zielonej transformacji

Cyfrowa transformacja jest jednym z głównych katalizatorów zielonej transformacji. Na poziomie unijnym uwzględnia to polityka klimatyczna, proponująca ustanowienie nowego Zielonego Ładu. Technologie cyfrowe powinny być postrzegane jako narzędzie ograniczania niekorzystnego wpływu działalności człowieka na środowisko. W celu zmniejszenia emisji, potrzebne będzie wsparcie rządów – zarówno regulacyjne, jak i materialne.

Cyberbezpieczeństwo to kluczowy element zaufania

Branża ICT podejmuje wszelkie możliwe działania, aby dla użytkowników ich usług bezpieczeństwo danych, środków finansowych i komunikatów było na najwyższym poziomie.  W świecie cyfrowym nie wszystko jednak zależy on nas. Dlatego postulujemy aktywne zaangażowanie Państwa w działania edukacyjne, informacyjne, współpraca z sektorem ICT, tworzenie dobrych praktyk oraz wypracowanie mechanizmów finansowania kluczowych obszarów, które bez nich nie osiągną wystarczającego poziomu.

Świadomość i zainteresowanie technikami cyfrowymi

Rolą Państwa jest przede wszystkim budowanie pozytywnych postaw wobec cyfryzacji, w tym reakcja na powstające mity i obawy z nimi związane. Każdy powinien mieć dostęp do edukacji i przystępnych źródeł wiedzy w zakresie technik cyfrowych. Cyfrowa edukacja i podnoszenie kompetencji cyfrowych są niezbędne nie tylko jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych, ale także dla korzystania z usług e-administracji.

Promocja cyfrowych innowacji

Cyfryzacja potrzebuje silnych impulsów dla dalszego rozwoju. Administracja na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, ma ogromny potencjał, zarówno w warstwie strategii, prowadzonej polityki, jak i wreszcie zasobów finansowych. Dotyczy to także sfery zamówień publicznych Należy je świadomie wykorzystywać dla jak najgłębszego wdrażania technik cyfrowych i ich obecności w polityce publicznej.

Ekspansja zagraniczna polskiego sektora ICT

Aby konkurować z dużymi zagranicznymi firmami, polskie przedsiębiorstwa ICT muszą być obecne na zagranicznych rynkach, w szczególności na rynkach europejskich. W celu zwiększenia tej obecności wymagany jest dialog i wymiana doświadczeń oraz wsparcie Administracji Publicznej w zakresie zwiększenia możliwości oraz promocji dla polskiego ICT na rynkach międzynarodowych.

Dostęp do danych kluczowy do rozwoju innowacyjnych produktów i usług

Dostęp do danych publicznych ma ogromny potencjał w zakresie przekształcania sektorów w całej gospodarce: od produkcji i zużycia energii, przez transport i mobilność, po gospodarkę wodą i rolnictwo. Wykorzystywanie danych i technologii opartych na danych, np. sztucznej inteligencji czy internetu rzeczy, stanowi istotne rozwiązanie do zarządzania podstawowymi zasobami. Aby polskie przestrzenie danych stały się rzeczywistością, potrzeba danych, które są przede wszystkim dostępne oraz możliwe do bezpośredniego wykorzystania, szczególnie w sposób zautomatyzowany.

Nowoczesne i proste prawo przyjmowane w drodze konstruktywnego dialogu

W dynamicznie zmieniającym się świecie technik cyfrowych, niezbędne jest rozluźnienie gorsetu regulacyjnego poprzez skupienie się na sensowności i konsekwencjach wprowadzanych regulacji. Można to osiągać przede wszystkim dzięki uprzednim analizom ich wpływu na praktykę i działalność przedsiębiorców oraz unikanie wprowadzania kolejnych restrykcyjnych i biurokratycznych przepisów regulujących niemal każdy krok przedsiębiorcy. Z tego też powodu wpływ na cyfryzację oraz analiza potencjalnych realizacji zadań z wykorzystaniem technik cyfrowych powinny stać się koniecznym komponentem Oceny Skutków Regulacji dla wszystkich nowych regulacji.

Równe i przejrzyste zasady

Wszystkie przedsiębiorstwa działające w sektorze cyfrowym powinny być poddawane tym samym regulacjom w zakresie, w jakim dotyczą one usług identycznych  lub o tej samej funkcjonalności. Jednocześnie kierunkiem zmian powinno być uelastycznianie możliwości działania tam, gdzie regulacje są nadmierne, jak w zakresie stworzenie warunków dla rozwoju na rynku telekomunikacyjnym analityki opartej na dużych zbiorach danych (Big Data), która mogłaby być podstawą dla Przemysłu 4.0 oraz Smart Cities.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Ekspercki, Zaawansowany
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.