cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

5 kluczowych czynników tworzenia udanych inicjatyw na rzecz umiejętności cyfrowych (Hiszpania)

Data publikacji:  19.12.2022
Logo

Technologia jest obecna w naszym życiu i społeczeństwie. Jest to kluczowy element rozwoju nowych modeli biznesowych i innowacji. Edukacja jest kluczowym obszarem transformacji cyfrowej Hiszpanii – proces ten przyśpieszył również przyjęcie i wdrożenie nowych technologii wykorzystujących.

Na jakim etapie Hiszpania zmierza w kierunku transformacji cyfrowej?

Brak wiedzy technologicznej pozostaje wyzwaniem dla Hiszpanii – blisko odnalezienie hiszpańskich przedsiębiorstw[1] doświadcza różnic w rekrutacji rozsądnych talentów cyfrowych. Najtrudniejsze do znalezienia profile związane z technologią wiążą się z analizą danych, chmurą obliczeniową i rozwojem aplikacji. Nadal można wyjaśnić, że 49 % hiszpańskich przedsiębiorstw nie oferuje (ponownie) programów szkoleniowych dla swoich pracowników.

Zgodnie ze sprawozdaniem dotyczącym indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) z 2022 r. 46 % osób w Europie nadal nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. Jeśli chodzi o kapitał ludzki, Hiszpania zajmuje 10. miejsce wśród 27 państw UE, lekko opowiadając się za średnią UE (45,7 %). Odsetek osób posiadających co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe w Hiszpanii wspiera średnią UE (64 % w porównaniu z 54 %) i w ostatnich latach znacznie wzrósł. Biorąc pod uwagę ten postęp, skrócenie liczby specjalistów w dziedzinie ICT nadal stanowi problem (szczególnie dla MŚP), a kobiety są niedostatecznie reprezentowane, gdyż stanowią mniej niż 20 % wszystkich specjalistów w dziedzinie ICT.

Transformacja cyfrowa umożliwia pojawienie się nowych modeli biznesowych, produktów i usług oraz daje Hiszpanii możliwość rozwoju do Hiszpanii 4,0 wśród dźwigni transformacji cyfrowej w Europie i na świecie.

Kształcenie i szkolenie jako klucz do transformacji cyfrowej

Aby dokonać transformacji cyfrowej, niezbędne są zasoby i infrastruktura, ale głównym czynnikiem sprzyjającym transformacji są ludzie. Dla AMETIC, który jest głosem sektora cyfrowego w Hiszpanii, ważne jest promowanie umiejętności cyfrowych, a także wysokiej jakości zatrudnienia. AMETIC pełnił funkcję koordynatora krajowego w Hiszpanii ds.

Obecnie w Europie istnieje niedobór umiejętności cyfrowych, który utrudnia transformację cyfrową: a umiejętności cyfrowe są obecnie potrzebne do coraz częstszego nauczania. Aby to poprawić, oferta kształcenia i szkolenia musi odzwierciedlać obecną sytuację na rynku pracy. Inwazja na wszystkie zainteresowane strony (przedsiębiorstwa, sektor szkoleń, uniwersytety i sektor publiczny) ma również kluczowe znaczenie dla rozwoju szkoleń w zakresie umiejętności cyfrowych.

Konkretne przykłady zniwelowania niedoboru umiejętności cyfrowych: 5 wskazówek ze strony AMETIC

  • Pierwszym krokiem jest osiągnięcie edukacji jako priorytetu dla obecnych i nowych pokoleń. Uczenie się przez całe życie w edukacji, wraz ze szkoleniami zlecanymi na podstawie umowy, mogą pomóc pracownikom w dostosowaniu się do zmieniającego się środowiska cyfrowego.
  • Umiejętności cyfrowe powinny zaspokajać potrzeby rynku, a stażyści powinni uczestniczyć w kształceniu formalnym i szkoleniu zawodowym. W osiągnięciu tego celu może pomóc katalog uczelni wyższych i kształcenia i szkolenia zawodowego odpowiadający potrzebom społeczeństwa cyfrowego. Zmotywowana współpraca między edukacją a przedsiębiorstwami zapewniłaby również programy szkoleń i szkolenia pracowników EVOLVE wraz z technologiami cyfrowymi i z taką samą szybkością.
  • Kluczowe znaczenie ma również wspieranie nastawienia pracowników do uczenia się. Oznacza to promowanie aktywnej polityki zatrudnienia w miejscu pracy przez cały okres życia zawodowego pracowników (w szczególności związanych z wydawaniem zezwoleń, przekwalifikowaniem i podnoszeniem kwalifikacji) w celu zapewnienia pracownikom najbardziej potrzebnych umiejętności. Dostosowane ścieżki kariery są również sprawdzonym sposobem podnoszenia umiejętności pracowników, przynoszącym korzyści organizacji i rozwojowi zawodowemu pracowników.
  • Współpraca poprzez promowanie współpracy publiczno-prywatnej jest korzystna dla wszystkich. Działania mające na celu zniwelowanie niedoboru kwalifikacji w sektorze cyfrowym są odpowiedzią rządów i nie mogą zostać zrealizowane bez zaangażowania różnych zainteresowanych stron w opracowanie odpowiednich rozwiązań. Musimy również zadbać o to, by zrównoważoność środowiskowa była uwzględniana we wszystkich rolach zawodowych i promowana wewnętrzna polityka przyjazna dla środowiska, aby wspierać dwojaką transformację – cyfrową i ekologiczną.
  • Wreszcie, ludzie muszą znać profile zawodowe najbardziej poszukiwane i posiadać wzorce do naśladowania, którymi mogą się posługiwać. Obejmuje to podnoszenie świadomości na temat zawodów związanych z naukami ścisłymi, technologią, inżynierią i matematyką oraz inicjowanie umiejętności inżynierskich u naszych młodych ludzi za pośrednictwem różnych programów i działań edukacyjnych inspirowanych technologią. Eksperci w kluczowych dziedzinach, takich jak cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa, internet rzeczy lub duże zbiory danych, mogą stanowić dla uczniów lepsze wzorce do naśladowania przed ukończeniem studiów i promować znaczenie opiekunów technologicznych.

W kierunku większej liczby kobiet w sektorze technologii

Droga do zrównoważonego pod względem płci środowiska pracy zaczyna się w szkole. Musimy położyć szczególny nacisk na młode dziewczynki i wbudować treści technologiczne, które odzwierciedlają najnowsze tendencje cyfrowe – począwszy od kształcenia podstawowego. Idzie to w parze z podnoszeniem asertywności, promowaniem zaufania do technologii cyfrowych i kształtowaniem podstaw kultury przedsiębiorczości.

Kreatywność w nauce i technologii jest większa niż ludzie. Czy opiekunowie Technologiczny PERCEIVE powinni być nie tylko sposobem na poznanie technologii, ale także sposobem na innowacje – i dlaczego nie rozwiązujemy największych wyzwań na świecie?

[1] https://news.microsoft.com/es-es/2021/09/28/el-66-de-los-jovenes-graduados-en-microsoft-azure-se-incorpora-al-mercado-laboral-en-menos-de-tres-meses/

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Hiszpania
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.