cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Szkoły potrzebują pilnego wsparcia w zakresie sprzętu IT

Data publikacji:  18.01.2023
Logo

Fundacja EdTech Poland wykonała diagnozę technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach podstawowych.

Celem badania było poznanie aktualnego stanu wyposażenia szkół podstawowych w sprzęt komputerowy oraz infrastrukturę sieciową, w związku z planowanymi przez rząd inwestycjami m.in. w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Badanie miało również pomóc w określeniu kolejnych obszarów, wymagających analizy.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI, w oparciu o zestandaryzowany kwestionariusz. Został on wysłany do 1 tys. placówek. Zebrano odpowiedzi od ponad 150 szkół. W próbie tej znalazły się szkoły ze wszystkich województw i typów miejscowości.

Brano pod uwagę przede wszystkim możliwości, jakie istnieją dla jednoczesnej pracy online uczniów z kilku klas, relację posiadanego przez szkoły sprzętu do możliwości, jakie daje tzw. praca w chmurze.

Uzyskano potwierdzenie otrzymywanych informacji ze szkół, że istnieją bardzo poważne problemy z korzystaniem z internetu poza salą informatyczną i sekretariatem szkoły. Zaledwie 20 proc. przedstawicieli badanych szkół stwierdza, że nie doświadcza problemów z przepustowością internetu. Większość natomiast deklaruje, że rzeczywista szybkość jest niższa niż 100 Mbp/s.

Pokazuje to, że choć Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, program publicznej sieci telekomunikacyjnej, dający szkołom w całej Polsce możliwość podłączenia szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu działa od pięciu lat, to ciągle są duże braki w tym zakresie.

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8634683,szkoly-potrzebuja-pilnego-wsparcia-w-zakresie-sprzetu-it.html

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.