cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Wytyczne etyczne dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w nauczaniu i uczeniu się

Data publikacji:  19.12.2022
Logo

Systemy sztucznej inteligencji stały się powszechne w naszym codziennym życiu. Kluczowe znaczenie ma większa wiedza na temat ich wpływu na otaczający nas świat, zwłaszcza na kształcenie i szkolenie, w miarę ich dalszego rozwoju.

Podstawowa wiedza na temat sztucznej inteligencji i wykorzystania danych jest niezbędna, aby edukatorzy i uczniowie mogli w sposób pozytywny, krytyczny i etyczny współdziałać z tą technologią i w pełni wywiązać się z jej obietnicy, biorąc pod uwagę szybki wzrost jej wykorzystania.

W tym kontekście 25 października Komisja Europejska opublikowała zestaw wytycznych etycznych dla nauczycieli w zakresie wykorzystywania sztucznej inteligencji i danych w edukacji. Niniejsze wytyczne stanowią działanie w ramach Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027.

Rozwiązują one powszechne i wszechobecne błędne przekonania o sztucznej inteligencji (AI), które mogą wprowadzać ludzi w błąd i budzić obawy co do jej stosowania, zwłaszcza w edukacji.

Nauczyciele, którzy mają niewielką lub nieposiadającą wiedzy fachowej w zakresie edukacji cyfrowej, mogą jednak korzystać z zaleceń, które są skierowane do nauczycieli podstawowych i średnich.

Nauczyciele i kadra kierownicza szkół otrzymują praktyczne wskazówki na temat tego, w jaki sposób skutecznie włączyć wykorzystanie sztucznej inteligencji i danych do szkolnych programów nauczania, przy jednoczesnym uwzględnieniu kwestii etycznych i potrzeb, które leżą u podstaw wytycznych.

Wytyczne zawierają również sugestie dotyczące sposobów podnoszenia świadomości i włączenia społeczności do dyskusji na temat rozwijania umiejętności w zakresie etycznego wykorzystywania sztucznej inteligencji i danych wśród nauczycieli i edukatorów.

Zapoznaj się z arkuszem informacyjnym i infografiką.

Pełny tekst sprawozdania jest dostępny tutaj.

© Komisja Europejska

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.