cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Webinar: Bezpieczeństwo w sieci. Jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej

Webinar odbędzie się 7 marca 2023 r. o godz. 14.00.

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się:

  • Jakie są podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z internetu i bankowości elektronicznej
  • Jak zapobiec potencjalnym zagrożeniom
  • Co robić, jeśli staniesz się ofiarą cyberataku

Spotkanie poprowadzą eksperci:
Paulina Krakowska – Departament Cyberbezpieczeństwa, PKO Bank Polski
Justyna Gładecka – Departament Bezpieczeństwa, PKO Bank Polski

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams Live Events.

Zgłoszenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE1YmUzNzAtZTRhYS00YTgxLThmZDItNTNjZTYyMWFlYjU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca230d57-5281-4a48-ae8d-30e34df5a435%22%2c%22Oid%22%3a%227bb74926-7cce-46b8-9394-0f2a79a86fd5%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7dż

Źródło: https://www.pkobp.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-webinar-bezpieczenstwo-w-sieci-jak-bezpiecznie-korzystac-z-bankowosci-elektronicznej/

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 1 tygodnia
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 1 tygodnia
Data rozpoczęcia szkolenia: 7.03.2023
Kwalifikacje: Ogólna
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)