cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Baza Usług Rozwojowych

Data publikacji:  29.04.2024

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, posiadanie i nieustanne doskonalenie umiejętności cyfrowych jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym i osobistym. Pandemia w 2020 roku wyraźnie pokazała, jak istotne są te kompetencje dla każdego obywatela.

Jednym ze sposobów na zdobywanie i poszerzanie swoich kompetencji cyfrowych jest Baza Usług Rozwojowych. To bezpłatna, ogólnodostępna baza, która oferuje usługi szkoleniowe i doradcze dofinansowywane środkami europejskimi – można otrzymać dofinansowanie w wysokości 80%, czy nawet 100%. W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 z Bazy mogą korzystać mieszkańcy wszystkich 16 województw, a z dofinansowanych szkoleń mogą korzystać pracownicy, pracodawcy, a także osoby indywidualne.

Można korzystać ze szkoleń podnoszących umiejętności cyfrowe m.in. w zakresie MS Office na każdym poziomie, Canvy, korzystania z mediów społecznościowych, programowania zarządzania czy cyberbezpieczeństwa. Dostępne są również m.in. kursy języka angielskiego, prawa jazdy czy studia podyplomowe. Od 2016 roku z oferty szkoleń i doradztwa skorzystało ponad 670 tys. osób.

W jaki sposób można skorzystać z usług w Bazie Usług Rozwojowych? Po wybraniu interesującego nas szkolenia, należy zarejestrować się w BUR. Następnie, należy zgłosić się do operatora, który dofinansuje szkolenie. Listę operatorów można znaleźć na stronie pod tym linkiem. Ostatnim krokiem jest zapisanie się na szkolenie z dofinansowaniem od operatora.

W Bazie Usług Rozwojowych dostępne są usługi w formie:

  • stacjonarnej,
  • zdalnej – odbywana samodzielnie na platformie,
  • zdalnej w czasie rzeczywistym – trener prowadzi usługę na żywo przez komunikator,
  • mieszanej – usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym, stacjonarna połączona ze zdalną, lub zdalna połączona ze zdalną w czasie rzeczywistym.

Rozwój kompetencji cyfrowych i korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych wymaga zaangażowania, systematyczności i gotowości do nauki. Ważne jest wyznaczenie celów, wybór właściwej ścieżki rozwoju oraz regularne doskonalenie posiadanych umiejętności. W dzisiejszym świecie cyfrowym umiejętność efektywnego korzystania z technologii jest kluczowa, dlatego warto inwestować w swój rozwój. Dzięki dostępnym tam usługom szkoleniowym i doradczym, które mogą być dofinansowane nawet i w 100% pracownicy, pracodawcy, i osoby indywidualne z całej Polski mogą rozwijać swoje kompetencje.

© ESSA

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane, Kształcenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Dodaj komentarz