cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Dynamiczne zmiany na polskim rynku pracy – Zintegrowany System Kwalifikacji

Data publikacji:  30.10.2022

Poprzez rozwój nowych technologii na polskim rynku pracy oraz w gospodarce nieustannie zachodzą dynamiczne zmiany, które wymagają zdobywania nowych kompetencji. Niektóre zawody giną, a z czasem pojawiają się nowe. Według ustaleń Światowego Forum Ekonomicznego ponad połowa dzisiejszej młodzieży w wieku szkolnym będzie pracować w profesji, która na ten moment jeszcze nie istnieje.

Odpowiedzą na problem intensywnie zmieniających się trendów na rynku pracy jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK). Prace prowadzone były pod kierunkiem Ministra Edukacji Narodowej, we współpracy z partnerami społecznymi (przedstawiciele między innymi pracodawców, związków zawodowych, organizacji branżowych i pozarządowych). 15 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o ZSK. System ten umożliwia porównywanie polskich kwalifikacji z tymi w krajach Unii Europejskiej, poprzez odniesienie ich do poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). PRK składa się z 8 poziomów, a „każdy jest opisywany za pomocą ogólnych charakterystyk zakresu i stopnia skomplikowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wymaganych od osób posiadających kwalifikacje danego poziomu.” 1 PRK umożliwia porównanie polskich kwalifikacji do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK), a następnie do poziomów kwalifikacji w państwach UE, co znacząco usprawnia międzynarodową współpracę i ułatwia potwierdzanie kompetencji pracowników na europejskim rynku pracy. Z kolei informacje na temat wszystkich kwalifikacji włączonych do ZSK gromadzone są w ogólnodostępnej, publicznej bazie danych, tzw. Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Z rejestru można się dowiedzieć, jakie trzeba spełnić wymagania, aby uzyskać konkretną kwalifikację, bądź jaka instytucja może ją nadać. Na stronie ZSK można znaleźć kwalifikacje dostępne w ZRK (kwalifikacje.gov.pl/k).

„Płynące z Systemu korzyści dla firm to między innymi ułatwienie oceny kompetencji kandydatów i zmniejszenie ryzyka błędów rekrutacyjnych. Dodatkowo umożliwia on zwiększenie konkurencyjności firmy w postępowaniach przetargowych poza granicami Polski​ czy możliwość tworzenia nowych kwalifikacji, ściśle dostosowanych do potrzeb pracodawcy. Pracownicy natomiast zyskują możliwość potwierdzenia wiedzy i umiejętności nabytych w drodze samodzielnego uczenia się i zwiększenia wiarygodności posiadanych certyfikatów. Poza tym, ich kwalifikacje stają się zrozumiałe oraz czytelne również dla firm z zagranicy.” 2

Z biegiem czasu wszelkiego rodzaju rozwiązania systemowe optymalizujące proces rekrutacji oraz potwierdzania kwalifikacji, takie jak właśnie ZSK, stają się coraz bardziej przydatne dla osób poszukujących pracy oraz potrzebne do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw. A Ty, miałeś/aś już okazję skorzystać z ZSK? Zapraszam do dyskusji w komentarzach.

Link do strony internetowej Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: kwalifikacje.gov.pl/

© Komisja Europejska

1 Źródło: prk.men.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji-prk/

2 Źródło: kwalifikacje.edu.pl/

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje podstawowe
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona ZSK
Zasięg geograficzny: Polska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Dodaj komentarz