cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Data publikacji:  30.09.2022

Nagły wybuch pandemii Covid-19 na początku 2020 roku oraz wprowadzony stan epidemii miał ogromny wpływ na zjawiska nie tylko związane ze zdrowiem ludzi, lecz również na procesy gospodarcze, organizację pracy i edukacji. Życie ludzi na całym świecie uległo całkowitej zmianie z dnia na dzień. Niezbędne okazało się przeniesienie edukacji oraz możliwej do wykonywania pracy w tryb zdalny. Niezwykle przydatna w nowych realiach okazała się możliwość załatwiania spraw urzędowych bądź skorzystanie z usług zdrowotnych poprzez Internet, a ludzie coraz bardziej przekonywali się do robienia zakupów online. Pandemia dosadnie pokazała, jak ważny w dzisiejszych czasach jest rozwój cyfrowy, kluczowy do zapewnienia stabilnego funkcjonowania społeczeństwa oraz gospodarki.

W latach 2014-2020 realizowany był Program Polska Cyfrowa, który skupiał się na wzmocnieniu cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju. Dofinansowania w głównej mierze były przeznaczane na projekty poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych. Jego kontynuacją jest Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, który jest następnym etapem cyfrowej transformacji kraju.

Następująco prezentują się „Cele Programu:

  • budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce,
  • udostepnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług),
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
  • rozwój gospodarki opartej na danych wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
  • rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
  • wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla jst i przedsiębiorców.” 1

Dotacje z programu kierowane są przede wszystkim do przedsiębiorców, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, podmiotów leczniczych czy instytucji kultury, a budżet wynosi ok. 2mld euro.

Cele przedstawione w Programie są ważnymi elementami rozwoju cyfrowego w Polsce, usprawniające rozwój społeczeństwa w oparciu o nowoczesne technologie cyfrowe XXI. Nie wiadomo, co może przynieść przyszłość. Jednak posiadanie odpowiednich narzędzi oraz systemów pozwoli niwelować negatywne skutki takich zdarzeń losowych, jak na przykład wcześniej wspomniana pandemia.

Projekt Programu można znaleźć w linku poniżej: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/106662/FERC_RM_04022022.pdf

Zachęcam do dyskusji na ten temat w komentarzach.

© Zapas Adobe

1 Źródło: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-rozwoj-cyfrowy-2021-2027/

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Polska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Dodaj komentarz