cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Kompetencje cyfrowe dla obywateli

Data publikacji:  31.03.2023

Kompetencje cyfrowe są w dzisiejszych czasach niezbędne dla każdego obywatela. Stopniowo coraz więcej aspektów życia codziennego podlegało cyfryzacji, a pandemia ten proces gwałtownie przyspieszyła. Obecnie obok umiejętności tak podstawowych jak czytanie czy pisanie można postawić umiejętność korzystania z technologii. Od wielu lat ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli określają Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych – DigComp (ang. The European Digital Competence Framework), przygotowane przez Komisję Europejską. Określają, czym są podstawowe kompetencje z zakresu ICT i umożliwiają ich pomiar, jednocześnie będąc podstawą do kształtowania polityki w tym zakresie.

Ostatnia aktualizacja ram kompetencji miała miejsce w 2017 roku. Od tego czasu w sferze cyfrowej bardzo wiele się zmieniło. Nowoczesne technologie, takie jak między innymi sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, internet rzeczy, robotyzacja rozwijają się w zawrotnym tempie. Ponadto, coraz częściej w przestrzeni internetowej można spotkać się ze zjawiskiem między innymi dezinformacji. Zjawiska te przyczyniły się do zwiększenia wymagań w kontekście umiejętności cyfrowych. Z tego powodu w marcu 2022 roku DigComp został zaktualizowany przez Komisję Europejską. Wersja DigComp 2.2 zawiera pięć głównych obszarów kompetencji:

  • „Informacja rozumiana jako: przeglądanie, wyszukiwanie, filtrowanie informacji, ocenę, przechowywanie i odnajdywanie.
  • Komunikacja: komunikacja jako umiejętność wykorzystania narzędzi cyfrowych i aplikacji, udostępnianie zasobów, aktywność online, współpraca z wykorzystaniem technologii cyfrowych, netykieta, zarządzanie tożsamością cyfrową.
  • Tworzenie treści: tworzenie treści, integracja i przetwarzanie treści, przestrzeganie prawa autorskiego, programowanie.
  • Bezpieczeństwo: ochrona danych, ochrona tożsamości cyfrowej, ochrona zdrowia i środowiska.
  • Rozwiązywanie problemów: rozwiązywanie problemów technicznych, rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów.”1

Stopień zaawansowania kompetencji określany jest za pomocą ośmiu poziomów.

DigComp 2.2 to ważny dokument zwiększający świadomość, wiedzę oraz umiejętności cyfrowe obywateli. Oprócz tego, stanowi pomoc dla pracodawców przy określaniu wymagań dla swoich pracowników w kontekście kompetencji cyfrowych.

Technologie cyfrowe są obecne niemalże na każdym kroku. Kluczowe są jednak umiejętności cyfrowe, które pozwolą na ich bezpieczne, świadome i efektywne wykorzystywanie. DigComp 2.2 jest narzędziem umożliwiającym obywatelom rozwijanie umiejętności cyfrowych i zdobywanie wiedzy z zakresu ICT.  

Źródło1: https://www.gov.pl/web/krrit/digcomp-22-w-poszukiwaniu-klucza-do-kompetencji-cyfrowych

© Blue Planet Studio – stock.adobe.com

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane, Kształcenie, bliżej niezdefiniowane, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Typ inicjatywy: Unijna
Link: DigComp
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Dodaj komentarz