cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Opinia Eksperckiego Zespołu Roboczego na temat „Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do roku 2030”

Data publikacji:  27.09.2022

W poprzednim wpisie przedstawiono Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do roku 2030 (PRKC). Program ten zawiera planowane kierunki działań w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo oraz Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka powołały wspólny Ekspercki Zespół Roboczy ds. oceny Programu.

Po przeanalizowaniu dokumentu Zespół zaopiniował, iż nie ma on charakteru programu. Oceniając pozycję konkurencyjności cyfrowej Polski w dokumencie posiłkowano się wskaźnikiem gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI), co zdaniem Zespołu Roboczego jest niewystarczające. Jednocześnie w wątpliwość poddano istnienie jasno określonego celu PRKC. Autorom programu jest zarzucane niezdiagnozowanie kluczowych kompetencji w obszarze transformacji cyfrowej.

Zachęcam do zapoznania się z pełną treścią opinii, gdyż PRKC ma istotne znaczenie dla rozwoju cyfrowych kompetencji w Polsce. Zapraszam do dyskusji na ten temat w komentarzach.

Link do pełnej treści opinii: https://srtcb.radasektorowa.pl/images/badania_analizy/opinia_rad_IT_TCB_kompetencje_cyfrowe_PRKC_2030.pdf

© Blue Planet Studio – stock.adobe.com

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Dziedziny: Programy i kwalifikacje podstawowe
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Dodaj komentarz