cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych

Data publikacji:  31.08.2022

Kompetencje cyfrowe towarzyszą dzisiaj ludziom na każdym kroku. Dla większości społeczeństwa są niezbędne w życiu codziennym, a umiejętności, które kilkanaście lat temu były zarezerwowane głównie dla specjalistów, obecnie nie są czymś nadzwyczajnym i stają się powszechne. Technologie cyfrowe mają udział we wszystkich aspektach życia, a ich rozwój cały czas idzie do przodu. Rządy wielu krajów zdają sobie sprawę, jak ważne jest przygotowanie społeczeństwa do funkcjonowania w nieustannie zmieniającym się świecie. Brak, bądź zbyt niski poziom kompetencji cyfrowych, uniemożliwia obywatelom czerpanie korzyści z tych zmian i wykorzystywanie pojawiających się szans. Zjawisko to długoterminowo może prowadzić między innymi do nierówności społecznych, potęgując również wykluczenie cyfrowe.

Pomimo wielu inicjatyw przeprowadzanych na przestrzeni lat w Polsce, kompetencje cyfrowe Polaków są poniżej średniej w Unii Europejskiej. W związku z tym, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opracowuje Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do 2030 roku, wychodząc w ten sposób naprzeciw potrzebie intensywniejszej realizacji działań dotyczących podnoszenia kompetencji cyfrowych w kraju. Celem programu jest „stały wzrost poziomu kompetencji cyfrowych przez zapewnienie każdemu w Polsce możliwości ich rozwoju stosownie do potrzeb. Program (…) przewiduje rozwój powszechnych kompetencji cyfrowych wśród obywateli, począwszy od etapu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do wieku senioralnego. Wsparcie w ramach Programu będzie kierowane do wszystkich, którzy będą chcieli podnosić swoje kompetencje cyfrowe, w tym do przedsiębiorców, pracowników wszystkich sektorów gospodarki oraz urzędników, jak również osób utalentowanych cyfrowo, które zasilą w przyszłości zasób specjalistów ICT o najwyższych kompetencjach.”1 Oprócz tego, planowane są prace mające na celu likwidowanie wykluczenia cyfrowego oraz inicjatywy, których celem będzie zwiększenie świadomości korzystania z technologii cyfrowych oraz promowanie higieny cyfrowej. W realizacji programu ważną rolę pełni Centrum Kompetencji Administracji. W ramach przygotowań do realizacji programu odbyły się spotkania oraz warsztaty, w których udział brali interesariusze rozwoju kompetencji cyfrowych.

Polska powinna zrealizować cele i działania przedstawione w Programie Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do 2030 roku. Autorzy są świadomi, że na przestrzeni lat, w uzasadnionych okolicznościach, może zaistnieć potrzeba aktualizacji Programu. Jak by na to nie patrzeć, otaczający świat zmienia się z taką prędkością, że niezwykle trudno jest precyzyjnie określić, jakich kompetencji cyfrowych będą potrzebować obywatele za kilka lat. Zachęcam do dyskusji na ten temat.

© AdobeStock

1 Źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kompetencje-cyfrowe

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Typ inicjatywy: Unijna
Link: Źródło
Zasięg geograficzny: Polska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Dodaj komentarz