cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Unijna transformacja cyfrowa

Data publikacji:  30.04.2023

Rozwój technologiczny wraz z towarzyszącą mu transformacją cyfrową nieodwracalnie zmieniają dzisiejszy świat. Wraz z postępem technologicznym oraz cyfryzacją pojawiają się zarówno nowe możliwości, jak i wyzwania oraz zagrożenia.

Odpowiedzią Komisji Europejskiej na wyzwania związane z transformacją cyfrową w Unii Europejskiej jest właśnie Program „Cyfrowa Europa”. Inicjatywa unijna ma na celu „wspieranie procesu cyfrowej transformacji europejskiej gospodarki i europejskiego społeczeństwa oraz zapewnienie płynących z niej korzyści obywatelom Unii i unijnym przedsiębiorstwom.”1 Ponadto, ma pomóc we wzmocnieniu konkurencyjności Unii w światowej gospodarce cyfrowej.

„Cel ogólny doprecyzowano za pomocą pięciu celów szczegółowych:

  • Cel szczegółowy nr 1: Obliczenia wielkiej skali;
  • Cel szczegółowy nr 2: Sztuczna inteligencja;
  • Cel szczegółowy nr 3: Cyberbezpieczeństwo i zaufanie;
  • Cel szczegółowy nr 4: Zaawansowane umiejętności cyfrowe;
  • Cel szczegółowy nr 5: Wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność.”2

Przy realizacji programu bardzo ważną rolę będą odgrywać centra innowacji cyfrowych. Mają one stanowić punkty dostępu do najnowszych rozwiązań cyfrowych dla przedsiębiorstw, środowisk akademickich czy organizacji publicznych. Inwestycje w rozwiązania z zakresu obliczeń wielkiej skali (HPC) są ważne ze względu na ich duży wpływ na obszary opieki zdrowotnej, środowiska, bezpieczeństwa i konkurencyjności przemysłu. Obok rozwoju sztucznej inteligencji, położono nacisk na tematykę cyberbezpieczeństwa, które odgrywa kluczową rolę w zagwarantowaniu bezpieczeństwa obywateli w sieci. Oczywiście szeroko poruszanym tematem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych przez obywateli, aby byli w stanie funkcjonować w stale zmieniającym się świecie. Jako piąty cel wskazano modernizację administracji publicznej, a co za tym idzie świadczenie e-usług.

Postęp technologiczny oraz transformacja cyfrowa niosą za sobą ogromne korzyści, jak i wyzwania. Kluczowe jest, aby rozwój technologiczny szedł w parze z rozwojem gospodarczym i społecznym, a jego rezultaty były korzystne dla całego przekroju społeczeństwa.

Pod tym linkiem, na stronie Komisji Europejskiej, można znaleźć w formacie PDF obecne oraz poprzednie programy prac wdrażających. Zawierają ogólne cele, zakres, wyniki, rezultaty oraz przydziały budżetowe.

Co sądzisz na temat Programu „Cyfrowa Europa”? Zachęcam do dyskusji na ten temat w komentarzach!

Źródło 1 i 2https://www.gov.pl/web/ia/program-cyfrowa-europa

© Komisja Europejska

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Dodaj komentarz