cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Zastrzeżenie numeru PESEL

Data publikacji:  02.06.2024

Obecnie większość informacji przechowywana jest w formie elektronicznej. Dokumenty przechowuje się w systemach zarządzania dokumentami lub w chmurach, aby zapewnić bezpieczeństwo i łatwy dostęp. Zdarza się jednak, że z jakiegoś powodu dojdzie do wycieku danych – czy to przez błąd systemu, czy błąd ludzki. Takie wycieki są jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa całych organizacji i ich klientów.

Niestety, bardzo często dane pozyskane przez przestępców są wykorzystywane do zaciągnięcia kredytu czy pożyczki. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe w Polsce mają obowiązek sprawdzić numer PESEL klienta przed podpisaniem umowy kredytowej czy udzieleniem pożyczki. W związku z tym, jeżeli dana osoba po wycieku danych zastrzeże swój numer PESEL, przestępcy nie będą mogli wykorzystać go. Z kolei instytucje finansowe, które mimo wszystko udzielą usługi, utracą możliwość dochodzenia roszczeń wobec ofiary przestępstwa. Ponadto, również operatorzy telefonii komórkowych są zobligowani do sprawdzania numeru PESEL w rejestrze – zastrzeżony uniemożliwia wyrobienie duplikatu karty SIM. Do tej pory były one wykorzystywane przez oszustów, aby przejąć kontrolę nad bankowością elektroniczną.

„Gdy nasz PESEL jest zastrzeżony, oszuści nie powinni móc wykorzystać naszych danych, aby zawrzeć umowę, np. na kredyt. Od 1 czerwca 2024 r. obywatele z zastrzeżonym PESELem, którzy padną ofiarą oszustwa i ktoś weźmie kredyt na ich dane, nie będą musieli spłacać takiego kredytu” – mówi Krzysztof Gawkowski, Minister Cyfryzacji oraz Wiceprezes Rady Ministrów. Również w przypadku zgłoszenia zagubienia czy kradzieży dowodu osobistego numer zostanie zastrzeżony automatycznie.

Aby zastrzec numer PESEL, można udać się do urzędu gminy lub w serwisie internetowym mObywatel.gov.pl. Szybkim sposobem jest również skorzystanie z usługi „Zastrzeż PESEL” w aplikacji mObywatel. Chociaż w razie czego zastrzeżenie można w każdej chwili cofnąć, to formą dodatkowego zabezpieczenia jest karencja przed odblokowaniem, która trwa 12 godzin. Trzeba mieć to na uwadze, jeśli sami chcemy wziąć kredyt, otworzyć rachunek w banku bądź wypłacić kwotę wyższą niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

Wyciek danych stanowi poważne zagrożenie, które często ma negatywne konsekwencje dla ofiar. Przestępcy mogą doprowadzić do poważnych strat finansowych oraz problemów prawnych. Dlatego tak istotne jest, aby każdy z nas był świadomy tego zagrożenia i podejmował odpowiednie środki ostrożności, aby chronić swoje dane osobowe. Zapraszam do dyskusji na ten temat w komentarzach poniżej.

© Blue Planet Studio – stock.adobe.com

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje podstawowe, Kształcenie, bliżej niezdefiniowane, Ochrona osób i mienia
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Dodaj komentarz