Konkursy na rozwój kompetencji cyfrowych wśród młodych

Niedawno poruszaliśmy temat kompetencji cyfrowych, które są obecne w każdej dziedzinie życia – od p...

Zastrzeżenie numeru PESEL

Obecnie większość informacji przechowywana jest w formie elektronicznej. Dokumenty przechowuje się ...

Usługa Firma w mObywatelu

Postęp technologiczny jest widoczny wokół nas gołym okiem. W przeszłości poruszaliśmy temat aplikac...

Bezpieczne logowanie

W dobie wszechobecnej cyfryzacji i rosnącej  aktywności online, ochrona naszych danych staje s...

Spoofing

W jednym z poprzednich wpisów poruszaliśmy temat oszustw za pomocą różnego rodzaju ataków phishingo...

Baza Usług Rozwojowych

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, posiadanie i nieustanne doskonalenie umiejętnoś...