Zastrzeżenie numeru PESEL

Obecnie większość informacji przechowywana jest w formie elektronicznej. Dokumenty przechowuje się ...

Usługa Firma w mObywatelu

Postęp technologiczny jest widoczny wokół nas gołym okiem. W przeszłości poruszaliśmy temat aplikac...

Bezpieczne logowanie

W dobie wszechobecnej cyfryzacji i rosnącej  aktywności online, ochrona naszych danych staje s...

Spoofing

W jednym z poprzednich wpisów poruszaliśmy temat oszustw za pomocą różnego rodzaju ataków phishingo...

Baza Usług Rozwojowych

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, posiadanie i nieustanne doskonalenie umiejętnoś...

Szybszy rozwój Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej

W jednym z listopadowych wpisów poruszyliśmy temat Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. P...