Powiązane treści:

Dobre praktyki

Logo

Seminarium wymiany wiedzy na temat umiejętności cyfrowych na Łotwie

9 lutego Łotewskie Stowarzyszenie Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych (LIKTA) spotkało się z ...
Logo

 „Supermums”

Dlaczego jest to najlepsza praktyka? Supermums umożliwia mamom (ojcom i tym, którzy nie są rodzi...
Logo

Zwiększanie konkurencyjności inteligentnej produkcji – Szwecja

Na Uniwersytecie w Linné w południowej Szwecji realizowany jest projekt mający na celu wzmocnienie ...
Logo

Program „Meet and Code”

Cel Meet and Code dąży do wprowadzenia dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 24 lat do technologii ...
Logo

Inicjatywa „Girls Code it Better” – Włochy

Włoska inicjatywa "Girls Code It Better", narodziła się w wyniku zaangażowania Fundacji Officina Fu...
Logo

Fundacja Edukacji IT – Start(it) – Łotwa

Fundacja Edukacji IT została założona w 2015 roku, a jej cele to promowanie wśród młodzieży szkolne...
Logo

Program stażowy dla studentów informatyki wraz z programem doradztwa – Węgry

Węgierskie firmy z branży ICT odczuwają poważny niedobór wykwalifikowanych/przeszkolonych/dyplomowa...
Logo

Teens in AI – Inspirowanie nastolatków do poszukiwania kariery w dziedzinie technologii i AI – Bułgaria

Inicjatywa Teens In AI, uruchomiona podczas globalnego szczytu AI for Good w ONZ w maju 2018 roku, ...
Logo

Program „Junta Andalucía” – Zintegrowany program nauczania dla chmury obliczeniowej – Hiszpania

"Junta Andalucía" to program szkoleniowy, który jest obecnie realizowany w hiszpańskim regionie And...
Logo

Kurs umiejętności cyfrowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową – Portugalia

Politécnico de Santarem zorganizował kurs umiejętności cyfrowych dla rynku pracy dla osób z poziome...
Logo

SkolaSajf – Malta

SkolaSajf zapewnia dzieciom w wieku od 3 do 16 lat możliwość uczestniczenia w serii zajęć kulturowy...
Logo

Program „Creative Communities for Digital Inclusion (CCDI)” – Portugalia

​​​​​​​Program "Creative Communities for Digital Inclusion (CCDI)" to podejście promujące włączenie...
Logo

Platforma „digitaleberufe.at Career Guidance” – Austria

W Austrii brakuje ponad 24.000 specjalistów IT, a w całej Europie w ciągu najbliższych 8 lat zabrak...
Logo

Doradztwo, szkolenia i certyfikacja w zakresie ICT dla bezrobotnej młodzieży – Grecja

Za programem stoi SEPE, Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Informatycznych i Komunikacyjnych Grecji, bę...
Logo

Cyfrowi Pionierzy – Austria

W ramach Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI), tablica wyników "Women in Di...
Logo

Program „Digital Competence Initiative” – Estonia

Estoński narodowy program nauczania kładzie nacisk na rozwój kompetencji cyfrowych. Jest to jedna z...
Logo

Program „Digital Careers School Visits” – Malta

Fundacja eSkills Malta we współpracy z Ministerstwem Edukacji zorganizowała wizyty w szkołach dla u...
Logo

Projekt „Our Voice Counts!” – Rumunia

Projekt "Our Voice Counts!" ("Nasz głos się liczy!") realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomoc i ...
Logo

Rails Girls – Bułgaria

Rails girls to dwudniowe darmowe warsztaty skierowane do kobiet z niewielkim lub żadnym doświadcze...
Logo

Kobieta Inżynier Roku – Słowenia

W Europie tylko około jedna czwarta dziewcząt studiuje STEM (nauki ścisłe, technologię, inżynierię ...
Logo

Narodowa Koalicja Cyfrowa – Bułgaria

Narodowa Koalicja Cyfrowa w Bułgarii ma na celu promowanie włączenia umiejętności cyfrowych i techn...
Logo

Projekt OdigO – Laponia (Finlandia)

OdigO: " Umiejętni Projekt "The Skillful Tutors of Adults' and Aging Population's Digital Competenc...
Logo

ReDI Szkoła Integracji Cyfrowej – Dania, Niemcy, Szwecja

ReDI Szkoła Integracji Cyfrowej jest szkołą programowania o charakterze non-profit dla mieszkańców ...
Logo

KI Campus (Kampus AI) – Niemcy

Kampus AI (KI Campus w języku niemieckim) rozpoczął się w 2019 roku jako projekt pilotażowy, finans...
Logo

Digitale Engel (Cyfrowe Anioły) – Niemcy

Niemiecki projekt "Digitale Engel" (Cyfrowe Anioły) został zainaugurowany w 2019 roku przez Federal...
Logo

Projekt DISC – Umiejętności cyfrowe na rzecz integracji i aktywnego obywatelstwa – Belgia, Finlandia, Włochy, Hiszpania, Słowenia

„Umiejętności cyfrowe na rzecz integracji i aktywnego obywatelstwa” (DISC) to trzyletni projekt wsp...
Logo

Projekt „Become a Maker” & MakerHUB Technobel – Belgia

Technobel to belgijskie centrum kompetencji, zlokalizowane w regionie Walonii, które specjalizuje s...
Logo

iDecide – Cypr

Projekt iDecide był realizowany na Cyprze przez okres 3 lat, od października 2017 r. do sierpnia 20...
Logo

Inżynierowie na jeden dzień (Engenheiras por 1 dia) – Portugalia

Celem portugalskiej inicjatywy "Engenheiras Por Um Dia" (Inżynierowie na jeden dzień) jest promowan...
Logo

Katapult.eu – Holandia

Katapult to program flagowy, stworzony przez Holenderską Narodową Platformę STEM (PTvT), organizacj...
Logo

CrAL – Creative Audiovisual Lab – Chorwacja

Creative Audiovisual Lab na rzecz promowania krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z medi...
Logo

Program „eHandwierk” – Luksemburg

W 2018 roku Izba Rzemieślnicza Luksemburga uruchomiła program "eHandwierk" poświęcony cyfrowej tran...
Logo

Rozwój kompetencji cyfrowych dla dorosłych – Węgry

„Rozwój kompetencji cyfrowych dla dorosłych” to projekt krajowy zainicjowany przez rząd Węgier w li...
Logo

PIX – Francja

Pix został założony w 2016 roku we Francji jako organizacja non-profit, która ma na celu poprawę um...
Logo

EdTech – Estonia

W ramach krajowej strategii edukacji i planu rozwoju, Estonia przyczynia się do rozwoju sektora tec...
Logo

Projekt „NAME: New Actions For Migrants Women” – Cypr, Dania, Włochy, Litwa, Hiszpania

"NAME: New Actions For Migrants Women" to projekt finansowany ze środków unijnych, realizowany w 5 ...
Logo

Program „Skills to Advance” – Irlandia

Program "Skills to Advance" w Irlandii jest inicjatywą krajową, która oferuje możliwości podnoszeni...
Logo

Szansa – Nowe możliwości dla dorosłych – Polska

"Szansa - nowe możliwości dla dorosłych" to polski projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w part...
Logo

Program „Eu Sou Digital” – Portugalia

Portugalski program "Eu Sou Digital" ma na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych tysięcy dorosłyc...
Logo

Platforma MOOC Grande Ecole du Numérique (GEN) – Francja

Grande Ecole du Numérique (GEN) to Grupa Interesu Publicznego, uruchomiona w 2015 roku przez francu...
Logo

Digital Learning Hub – Luksemburg

Digital Learning Hub (DLH) organizuje szkolenia w dziedzinie IT (kodowanie, cyberbezpieczeństwo, bl...
Logo

Warsztaty Super Code Girl  – Hiszpania

Warsztaty "Super Code Girl", które odbyły się w regionie Sewilli w Hiszpanii, zostały zorganizowane...
Logo

Kickstart Digitalisering – Szwecja

"Kickstart Digitalisering" (rozpoczęcie digitalizacji) to szwedzki wspólny projekt Teknikföretagen,...
Logo

Program „Explore” – Irlandia

"Explore" to krajowy program zaprojektowany przez Departament Szkolnictwa Wyższego, Badań, Innowacj...
Logo

Be Digital Together – Belgia

"Be Digital Together" to inicjatywa rządu belgijskiego mająca na celu rozwiązanie problemu niewysta...
Logo

„Go Digital! Culture at your Fingertips” – Czechy, Włochy, Litwa, Polska, Szwecja, Słowenia

„Go Digital! Culture at your Fingertips" to przykład dobrych praktyk inicjatyw mających na celu pog...
Logo

Curriculum for Teaching Basic Digital Skills to Adults – Cypr

"Curriculum for Teaching Basic Digital Skills to Adults" to otwarty zasób edukacyjny (OER) dostępny...
Logo

Projekt „Women4IT” – Łotwa

W czerwcu 2022 roku, 53 młode kobiety ukończyły program szkoleniowy Women4IT zorganizowany przez Ło...
Logo

NITRO Clubs EU – sieć klubów IcT Robo Clubs – Bułgaria, Słowacja, Rumunia

Projekt NITRO Clubs EU ma na celu zbudowanie Sieci Klubów IcT Robo, ale co ważniejsze, projekt zape...
Logo

Virtual Digital Transformation Room – Hiszpania

Virtual Digital Transformation Room (Wirtualny Pokój Transformacji Cyfrowej) to inicjatywa mająca n...
Logo

Barcelona Digital Talent – Hiszpania

Barcelona Digital Talent ma na celu pozycjonowanie Barcelony jako stolicy cyfrowych talentów poprze...
Logo

Projekt BIBLIO na Łotwie

Transformacja cyfrowa zmienia rolę bibliotek i specjalistów bibliotecznych. Bardziej niż kiedykolwi...
Logo

Program „Umiejętności cyfrowe dla MŚP w Bułgarii”

Program "Umiejętności cyfrowe dla MŚP w Bułgarii" został uruchomiony w 2018 roku przez Global Libra...
Logo

Zwiększenie udziału dziewcząt i kobiet w sektorze cyfrowym i ICT na Malcie

Od 2016 roku Koalicja Narodowa na Malcie pracowała nad zestawem inicjatyw wspierających kobiety w s...
Logo

Nieformalna szkoła IT w Rumunii

Nieformalna Szkoła IT została uruchomiona w Rumunii w 2013 roku i od tego czasu stworzyła szansę dl...
Logo

Program „Code your future!” – Węgry

„Code your future!" to kompleksowy program składający się z kilku inicjatyw, przyczyniających się d...
Logo

DigiBEST – badania i promowanie transformacji cyfrowej dla MŚP – Łotwa

W 2019 roku łotewskie Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego (MoEPRD) uruchomiło pr...
Logo

Szkolenie urzędników w zakresie technologii chmury obliczeniowej – Grecja

Szkolenie urzędników w zakresie technologii chmury obliczeniowej to inicjatywa w zakresie podnoszen...
Logo

Program „Teach for Future Mentoring Campus on ICT” – Rumunia

Mentoring Campus on ICT to kompleksowa mobilność dla dorosłych realizowana w ramach projektu TEACH ...
Logo

Akademia IT – Estonia

Akademia IT to uruchomiony w 2012 roku program współpracy pomiędzy rządem Estonii, uniwersytetami, ...
Logo

Digital Skills Bootcamps – Malta

Digital Skills Bootcamp na Malcie to coroczna okazja do szkolenia w zakresie umiejętności, podnosze...
Logo

Europejska Nagroda za Laboratoria Umiejętności – Grecja

Laboratoria Umiejętności, opracowane przez Ministerstwo Edukacji Grecji, członka greckiej krajowej ...
Logo

Wspólny program studiów magisterskich Ukraina – Słowacja

Wspólny program studiów magisterskich Ukraina - Słowacja rozpoczął się w 2017 roku jako projekt Cyf...
Logo

Cyber Security Quiz – Austria

Cyber Security Quiz to darmowe narzędzie edukacyjne, które pozwala ludziom uczyć się w sposób zabaw...
Logo

DigComp-CERT – Certyfikat Kompetencji Cyfrowych – Austria

DigComp-CERT jest jednym z pierwszych łatwo dostępnych, integracyjnych i kompleksowych systemów cer...
Logo

Internetowe Dni Seniora – Litwa

Od 2018 roku Litwa organizuje krajową inicjatywę Internetowych Dni Seniora, aby przyciągnąć i zachę...
Logo

Społeczność Liepaja TechGirls: w kierunku zwiększania liczby kobiet w ICT – Łotwa

Społeczność Liepaja TechGirls: w kierunku zwiększania liczby kobiet w ICT – Łotwa Liepaja to mia...
Logo

All Digital Week – Litwa

All Digital Week to jedna z kluczowych ogólnoeuropejskich kampanii podnoszących świadomość w zakres...
Logo

Program konferencyjny „Komputer w szkole” – Czechy

Gymnazium Vincenca Makovsky'iego jest organizatorem Krajowej Konferencji "Komputer w szkole" od 200...
Logo

DesArrolladoras (Deweloperzy) – Hiszpania

Projekt DesArrolladoras (Deweloperzy) powstał jako inicjatywa Departamentu Obywatelstwa Korporacyjn...
Logo

Program “My Latvija.lv! Do Digitally!” – Łotwa

Program "My Latvija.lv! Do Digitally!" został uruchomiony w 2018 roku przez łotewski rząd w celu za...
Logo

Women4IT – Litwa

Projekt "Women4IT" został uruchomiony w 2018 roku z jednym celem: wsparcie rozwoju umiejętności cyf...
Logo

Women4IT – Hiszpania

Projekt Women4IT umożliwia kobietom w wieku od 18 do 29 lat, z trudną sytuacją społeczną, zwiększen...
Logo

Digital Transformation for Inclusive Business Development – Druga Edycja – Hiszpania

Projekt Digital Transformation for Inclusive Business Development, edycja druga, ma na celu budowan...
Logo

ToolboX.Academy – Hiszpania

Platforma internetowa ToolboX.Academy została zaprojektowana i opracowana przez Uniwersytet w Malad...
Logo

European Cyber Security Month (ECSM) – Unia Europejska

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (EMC) to wspólna inicjatywa DG CONNECT, Dyrekcji Generalnej ...
Logo

Digital Learning Framework (DLT) – Irlandia

Nowe Ramy Nauczania Cyfrowego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, opracowany przez Departam...
Logo

Secure Hospitals EU – Unia Europejska

Secure Hospitals EU to inicjatywa, koordynowana przez Interspread GmbH, finansowana w ramach progra...
Logo

DigiEduHack – Unia Europejska

DigiEduHack to inicjatywa Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) w ramach planu dzia...
Logo

EU Code Week – Unia Europejska

EU Code Week to europejska inicjatywa oddolna, organizowana w październiku każdego roku. Code Week ...
Logo

EIT Digital – Unia Europejska

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest niezależnym organem europejskim, który obejm...
Logo

Digital Skills Accelerator – Unia Europejska

Digital Skills Accelerator ma na celu zidentyfikowanie umiejętności cyfrowych studentów, które powi...
Logo

Digital Opportunity Traineeships – Unia Europejska

Finansowane przez Komisję Europejską Digital Opportunity Traineeships to inicjatywa szkoleniowa, kt...
Logo

Forum Italia – Włochy

Forum Italia jest inicjatywą Repubblica Digitale, krajowej inicjatywy promowanej przez Departament ...
Logo

Expertkompetens – Szwecja

Expertkompetens to program Szwedzkiej Knowledge Foundation (KK stiftelsen), której celem jest zapew...
Logo

Program Conecta Empleo – Hiszpania

Conecta Empleo to inicjatywa bezpłatnych szkoleń w zakresie umiejętności cyfrowych dla zatrudnienia...
Logo

eUPRAVA – Słowenia

eUPRAVA to internetowa inicjatywa rządowa rządu Słowenii, wspierana przez Ministerstwo Administracj...
Logo

IT Fitness Test – Słowacja

IT Fitness Test, opracowany przez Stowarzyszenie IT Słowacji w ramach Słowackiej Narodowej Koalicji...
Logo

UpSkill – Portugalia

UpSkill, powołany do życia przez Digital Portugal w 2020 roku, to zakrojony na szeroką skalę progra...
Logo

Program Digivaardig in de Zorg – Holandia

Inicjatywa Digital Skills in Healthcare (Digivaardig in de Zorg) jest krajowym, otwartym hubem wied...
Logo

Technology Ireland ICT Skillnet

ICT Skillnet Ireland jest krajową agencją wspierającą przedsiębiorstwa w Irlandii w zakresie umieję...
Logo

Talents du Numérique – Francja

Talents du numérique (Talenty Cyfrowe) to stowarzyszenie non-profit zrzeszające instytucje szkolnic...
Logo

Program Jobstarter – Niemcy

Jobstarter to nazwa federalnego programu dla licznych lokalnych i regionalnych projektów dotyczącyc...
Logo

Smart Łotwa – narzędzie DIGINNO

Smart Łotwa ("Gudra Latvija" po łotewsku) to inicjatywa, która ma na celu promowanie umiejętności c...
Logo

ProgeTiger – Estonia

ProgeTiger jest wspólną inicjatywą estońskiego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych oraz dawnej ...
Logo

Institute for the future (IFF) – Cypr

Institute for the future (IFF) jest interdyscyplinarnym centrum badawczym na Uniwersytecie w Nikozj...
Logo

Program Digital Marketing Vocational Training – Grecja

Program Digital Marketing Vocational Training, inicjatywa podnoszenia kwalifikacji przez DYPA (dawn...
Logo

Czechitas New Generation – Czechy

Czechitas jest organizacją non-profit stojącą za inicjatywą Czechitas - New Generation, której cele...
Logo

Bezpłatne inicjatywy online w związku z COVID-19 – Malta

Fundacja eSkills Malta skupia przedstawicieli rządu, przemysłu i edukacji z całej Malty, aby przycz...
Logo

Future is Code – Bułgaria

Future is Code to inicjatywa organizowana przez Digital National Alliance, bułgarską Narodową Koali...
Logo

Program digitalcity.brussels – Belgia

Digitalcity.brussels łączy głównych graczy innowacji w brukselskim obszarze technologii cyfrowych i...
Logo

Projekt Fit4Internet – Austria

Założony z inicjatywy Federalnego Ministerstwa Cyfryzacji i Gospodarki w 2018 roku, fit4Internet je...
Logo

Program Demola – Finlandia

Demola to międzynarodowa platforma wyzwań innowacyjnych, która łączy studentów uniwersytetów oraz l...
Logo

Program Digital Theme Week – Węgry

Digital Theme Week to inicjatywa zapoczątkowana przez węgierskie Ministerstwo Zasobów Ludzkich w 20...
Logo

Program e-Szkoła – Chorwacja

Program e-Szkoła ma na celu wzmocnienie systemu edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach w Cho...
Logo

Digital Skills Bridge – Luksemburg

Program Digital Skills Bridge został uruchomiony przez Ministerstwo Pracy, Zatrudnienia oraz Gospod...
Logo

Projekt „Connected Lithuania”

Podstawowym celem projektu "Connected Lithuania: efektywne, bezpieczne i odpowiedzialne społeczeńst...
Logo

Centrum Cyfrowe w Danii

Digital Hub Denmark to duński portal informacyjny dla różnych grup docelowych zaangażowanych lub ak...
Logo

Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych

Głównym celem projektu jest poprawa świadomości i umiejętności w zakresie wykorzystywania technolog...
logo

Pracownie PAKT

Pracownie aktywnego korzystania z technologii PAKT powstają w 4 miastach Polski - Łodzi, Tarnowie, ...
Logo

IDEA IBM Digital Twin

Cyfrowe bliźniacze oznacza wirtualne powielenie przedmiotu lub systemu symulującego zachowanie jego...
Logo

Obszar gier

Obszar gier to projekt kulturalny skierowany do młodych ludzi (12–18 lat), którego celem jest promo...
Logo

Seniorzy jako osoby uczące się w sektorze cyfrowym – Finlandia

Przepaść cyfrowa jest również pokoleniową i w tym kontekście utworzono projekt Nordplus w Finlandii...
Logo

Indeks gospodarki cyfrowej (DESI)

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) monitoruje wyniki cyfrowe państw członk...
Logo

Cyfrowa droga do odbudowy i rozwoju MŚP – Bułgaria

Spotkanie przy okrągłym stole z powodzeniem zgromadziło szerokie grono zainteresowanych stron. W ra...
Logo

Program il futuro – Włochy

Inicjatywa „Programma il futuro” została uruchomiona w 2014 r. przez Laboratorio Informatica & ...
Logo

IT4Kidy na obszarach wiejskich

IT4Kids na obszarach wiejskich to rumuńska inicjatywa zapoczątkowana w ramach rumuńskiej krajowej k...
Logo

Program „Grow Croatia with Google”

Program „Grow Croatia with Google” został wdrożony przez Google Croatia wraz z Ministerstwem Pracy ...
Logo

Ramy e-Kompetencji (e-CF)

Europejskie ramy e-kompetencji (e-CF) zostały opracowane w ramach procesu współpracy między ekspert...
Logo

Projekt Cyberphish

Międzynarodowy projekt „Zabezpieczenie przed Phishing in the age of 4 Industrial Revolution” („Cybe...
Logo

Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich

Jesteś członkinią bądź członkiem Koła Gospodyń Wiejskich? Mamy coś dla Ciebie! Już w październiku t...
Logo

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

O projekcie Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii E...
Logo

Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) coraz częściej towarzyszą nam w codziennym ...
Logo Fundacji

WCAG 2.0 Podręcznik Dobrych Praktyk

W ciągu ostatnich dwudziestu lat za sprawą globalnej sieci – Internetu dokonał się przełom w dostęp...
Logo

Systemowe podejście do wykorzystania TIK w szkole – Pawłów

Zespół szkół w PawłowieKontakt: zspawlow@sosnie.pl, tel. 62 739 31 43 “Aby dobrze zaplanowa...
Logo

Programowanie, robotyka i nowoczesne technologie – Ustrzyki Dolne

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych “Dzieci uczą się poruszać w c...
Logo

Technologie i Ekologia – Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 350 im. Armii Krajowej w Warszawie Kontakt: sp350@edu.um.warszawa.pl, tel. ...
Logo

LO w chmurze z wymianą wiedzy – Legnica

 Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy Kontakt: szkola@1liceum.pl,...
Logo

Projekt „Quest – Spacer po dnie triasowego morza” – Jaworzno

„Mówią o nas „nauczyciele z powołaniem” ponieważ staramy się „z duchem czasu” odnaleźć najlepsze me...
Logo

Projekt interdyscyplinarny „Z małej szkoły w wielki świat” – Kłecko

„Nasza szkoła od zawsze poszukuje innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Nie boimy się wyzwań. Uważa...
Logo

Szkoła Cyfrowych Dzwonków – projekt uczniowski – Świdnik

Tworzymy szkołę otwartą na drugiego człowieka, która ułatwia wszystkim uczniom zdobywanie wiedzy; p...
Logo

,,Wędrówka śladami naszych przodków” – gamifikacja w procesach edukacyjnych – Kazimierz Biskupi

„Nauczyciele naszej szkoły chcą doskonalić swoje umiejętności i włączać do procesu nauczania techno...
Logo

Projekt interdyscyplinarny „GESUNDES LEBEN” – Radom

„Dzięki technologiom szkoła może skuteczniej odpowiadać na potrzeby nowoczesnego świata i dostosowa...
Logo

Projekt „Szkoła nowych możliwości”

„Projekt „Szkoła nowych możliwości” polegający na kompleksowym wdrożeniu TIK w placówce w Płoc...
Logo

Projekt ,,Lekcja:Enter”

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kie...
Logo

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

O projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” to projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego,...
Logo IBE

Internet – zagrożenia. Zestaw zadań

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował dobrą praktykę autorstwa Pracowni Języka Polskiego. Stanowi...
Logo IBE

Zestaw zadań: Facebook

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował dobrą praktykę autorstwa Pracowni Języka Polskiego. Stanowi...

System Odznaka+

System Odznaka+ jest aplikacją funkcjonującą w przeglądarce internetowej, umożliwiającą wydawanie, ...

Interdisciplinary Cyber Training

NIST’s National Initiative for Cybersecurity Education (NICE) wskazuje, że należy podjąć kluczowe k...

Inżynieria i analiza danych z Certyfikatem „Studia z Przyszłością” 2022

Kierunek studiów inżynieria i analiza danych (studia I stopnia) prowadzone na Politechnice Rzeszows...

KLASA z ECDL*/ICDL**

*Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence, ECDL) – ...
Logo UZP

Wykorzystywanie wyników testów aplikacyjnych do oceny wydajności zamawianych zestawów komputerowych

...

Możliwości finansowania

Baner

Programu DIGITAL Europe

W ramach programu finansowane będą studia magisterskie i licencjackie w zakresie technologii cyfrow...
Logo platformy gov.pl

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, jest to instrument rynku pracy wprowadzony w 2014 roku ...
Logo CPPC

Lekcja:Enter

Interwencja jest odpowiedzią na dotychczas niewielki stopień wykorzystania przez nauczycieli narzęd...
Logo PARP

Nowoczesne kompetencje

Zapraszany do udziału w projekcie „Nowoczesne kompetencje – POWR.02.21.00-00-R101/21”Projekt „Nowoc...
Logo CTS

Akademia Kompetencji Sektora IT

Projekt „Akademia Kompetencji Sektora IT” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w rama...
Logo CEZS

E-LIDERZY

PODNOSZNIE KOMPETENCJI KADRY MENEDŻERSKIEJ POLSKICH MMŚP W ZAKRESIE CYFRYZACJI Celem głównym pro...
Logo EDUCATOR L.B.

Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP

Celem głównym projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji menadżerskich w zakresie transform...
Narodowy Fundusz Zdrowia

Wsparcie cyberbezpieczeństwa w placówkach medycznych

Nawet 900 tys. zł mogą otrzymać z NFZ placówki medyczne na podniesienie poziomu bezpieczeństwa syst...
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Cyfrowy Powiat

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma klu...
Logo PARP

Dostępność szansą na rozwój – oferta dla przedsiębiorców

Jesteś zainteresowany rozwojem swojej firmy w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególn...
Logo PARP

Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla przedsiębiorców

Celem działania jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradcze...

Wydarzenia

AI & Medtech Cee - 6.06.2023

Konferencja AI & MEDTECH CEE

W Warszawie odbędzie się trzecia edycja konferencji AI & MEDTECH CEE, podczas której liderzy, e...
Esteam Woman Fest 29.03.2023

ESTEAM Woman Fest

Badania przeprowadzone w latach 2014-2018 pokazują, że tylko 24,5% mieszkających w UE kobiet czuje,...
Esteam Girls Fest 28.03.2023

ESTEAM Girls Fest

Wydarzenie dla osób w wieku 15-18 lat, chcących wzmocnić swoje kompetencje cyfrowe oraz poznać pods...
baner

Umiejętności cyfrowe 2023pl oraz LISTA 100’2022 – ogłoszenie listy laureatów

Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce oraz Centrum Liderów Transforma...

EDUKACJA 4.0 BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE EDUKACYJNE WYZWANIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

B E Z P I E C Z E Ń S T W O I N F O R M A C J I i C Y B E R B E Z P I E C Z E Ń S T W O Panel I ...
Webinarium 1.03.2023

Webinarium: Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie?

Kiedy: 1 marca 2023 r., godz. 18.00-19.30 Udział: bezpłatny - obowiązują zapisy Zapisy: www.z...
Konferencja 022023

Konferencja „Edukacja dla przyszłości”

Kiedy i gdzie:24 lutego 2023 r. w Bibliotece w Trzyńcu25 lutego 2023 r. w Cieszyńskim Ośrodku Kultu...

Spotkanie: Dane gromadzone w ochronie zdrowia a bezpieczeństwo pacjentów

Spotkanie w formule hybrydowej odbędzie się 16 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 17:30. Podjęty ...
baner

Seminarium (cyber)edukacyjne: wprowadzenie do standardu ISA99 / IEC 62443

ISACA Katowice Chapter serdecznie zaprasza do udziału w w Seminarium (cyber)edukacyjnym: wprowadzen...
Logo

XVI Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT Semafor

W czasie XVI edycji konferencji będzie mowa o najnowszych rozwiązaniach, wykorzystaniu ich w celu p...
Baner

CuValley Hack 2023

Wirtualny hackathon kontra realne wyzwania.               &nb...
Logo

Wielki reset umiejętności. Raport nt. reskillingu pracowników

W imieniu Future Collars, eksperta w obszarze kompetencji cyfrowych zapraszamy do objęcia patronate...
logo

Efektywne praktyki dydaktyczne. Wprowadzenie do STEAM w edukacji podstawowej i ponadpodstawowej.

Uczestnicy poznają efektywne praktyki dydaktyczne i nauczą się planowania lekcji w modelu nastawion...
Logo platformy gov.pl

Zadania problemowe i miniprojekty w edukacji wczesnoszkolnej. Praktyczne wprowadzenie do STEAM

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a także osoby pracujące w świetlica...
Logo BGK

Bądź (cyber)bezpieczny

CyberAkademia BGK Temat: CyberNews - Jak możesz zostać zaatakowany? Co kryją reklamy w Googl...
Logo PTI

Mikołajkowe spotkanie Klubu Informatyka 2022

Po kilku latach pandemicznych, hybrydowych, bądź zdalnych spotkań, Oddział Mazowiecki PTI ponownie ...
Baner

QUO VADIS BIG DATA? OBECNE PROBLEMY, WYZWANIA I DECYZJE DO PODJĘCIA

Zapraszamy na eSeminarium organizowane wspólnie z firmą Cloudera. Poruszymy bardzo ważne obszary z ...
baner

Warsztaty OpenShift – DevSecOps

Tematyka warsztatów: Wstęp i omówienie technologii DevSecOps.IBM Cloud - bezpieczne środowisko d...
Baner

Dzień informacyjny programu DIGITAL Europe

Aby poznać wymagania, warunki i kryteria dotyczące udziału w programie DIGITAL Europe, platforma D...

Ochrona własności intelektualnej w teleinformatyce

Urząd Patentowy RP oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne zapraszają na konferencję „Ochrona własn...
Logo Portalu Promocji Eksportu

Polskie stoisko dla startupów z branży IT/ICT na targach SLUSH

SLUSH to jedno z najważniejszych wydarzeń startupowych. Gromadzi ok. 12 000 uczestników, w tym 2 6...
Baner warsztatów

Warsztaty Programu Koordynacji Zasobów Języków Europejskich

Porozmawiamy na temat obecnego stanu i perspektyw technologii języka w odniesieniu do języka polsk...
Baner IDC Smart Factory

Smart factory Sustainability & Manufacturing

W kolejnym roku zmian w łańcuchach dostaw, wysokich cen energii, wraz z analitykami IDC i eksperta...
Baner DataMass

DataMass Summit

Przed nami DataMass Summit Gdańsk 2022 najciekawsza konferencja poświęcona BigData w północnej Pol...
e-Forum

Forum Teleinformatyki

Forum Teleinformatyki jest najstarszą (od 1995 roku) i aktualnie największą konferencją branży IT ...
Data Driven Innowation

Data Driven Innovation

Świat, który znamy dzisiaj nie może istnieć bez paliwa jakim jest nowa ropa, czyli dane. Dzięki rozw...
Logo IT Future Expo

IT Future Expo

IT Future Expo to VIII edycja dorocznego spotkania elity polskiego IT, w całości poświęconego tech...
Logo BGK

Bądź (cyber)bezpieczny

Tematyka webinaru Zarządzanie swoimi danymi osobowymi: jakie dane uważane są za wr...
cyfrowekompetencje.pl

EDUMIXER 2022

VI Forum Współpracy Edukacji i Biznesu – EDUMIXER 2022 Tematem przewodnim tegorocznej konfe...

Ya!vaConf

Weź udział w Ya!vaConf – konferencji dla deweloperów, architektów, DevOpsów, testerów i wszystkich z...
Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa

Październik to Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month). Ogólnoeurop...
Infografika konferencja

Konferencja Nauczycieli Informatyki – WROCŁAW!

Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wraz z Sekcją Informatyki Szkolnej ma za...
Logo Wydziału

XXVIII TARGACH PRACY i PRAKTYK dla INFORMATYKÓW i ELEKTRONIKÓW

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zaprasza na XXVIII TARGACH PR...
Logo Lider

L!DERKONFERENCJA

Koło Naukowe Lider zaprasza na kolejną zdalną odsłonę Liderferencji! Liderferencja to konfe...

Cyfrowa różnorodność – biblioteka w świecie technologii

Konferencja SpołEd | 24-25 marca 2022 w Warszawie i online Biblioteka jako miejsce przyszłości, a b...
Logo obserwatorium.biz

Mobilny portfel tożsamości cyfrowej dla Europejczyków

Webinarum zorganizowany jest przez Obserwatorium.biz we współpracy z Kancelarią Prawną Szostek_Bar...

4Developers 2022

4Developers to największy interdyscyplinarny festiwal technologiczny w Polsce, który zrzesza społe...
Logo konferencji

Javeloper 2022

Javeloper 2022 (online) to największa polska konferencja poświęcona Java. W tym roku konferencja odb...
Logo zlotu

Zlot Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów

Ogólnopolski Zlot Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów to spotkanie cieszące się coraz większą...

Nowości

Odkryj data.europa academy, Twoje centrum wiedzy o Open Data

Świat otwartych danych stale się zmienia i ewoluuje, a nadążanie za wszystkimi nowościami może być ...

Weź udział w końcowej ankiecie dotyczącej Studium Wykonalności EDSC!

Wyraź swoją opinię i weź udział w końcowej ankiecie dotyczącej Studium Wykonalności EDSC! Konsultac...
Logo

Technologia VR wkracza do edukacji

Polska dzięki perspektywie unijnej 2021–2027 oraz zwiększeniu środków europejskich na edukację cyfr...
Logo

Cyfrowa rewolucja w sądach

Cyfrowa rewolucja w postaci rozpraw online czy e-doręczeń, które zagościły w sądach w czasie pandem...
Logo

Startuje nowy ChatGPT – przełom w zdjęciach i filmach

Lada dzień zadebiutuje ChatGPT 4 - jeszcze bardziej rewolucyjna odsłona hitowego bota konwersacyjne...

Europejski Rok Umiejętności: Komisja osiągnęła porozumienie polityczne

Komisja Europejska przyjęła niedawne porozumienie polityczne w sprawie Europejskiego Roku Umiejętno...

DS4Skills Interactive Inventory: przegląd inicjatyw związanych z danymi dotyczącymi umiejętności jest już dostępny online

Projekt Data Space 4 Skills (DS4Skills) uruchomił w lutym nową platformę internetową o nazwie DS4Sk...
Logo

Demencja cyfrowa? Ta choroba dotyka coraz młodsze dzieci

Nadużywanie urządzeń ekranowych niszczy dzieciom mózgi, a dawanie tabletów czy smartfonów jako zaba...
Logo

Cyfrowy portret Polek – jak wypadają na tle Europejek?

Z każdym rokiem obserwujemy wzrost kompetencji cyfrowych wśród kobiet. Polki korzystają z nowoczesn...
Logo

Raport z przesłanych prac do Konkursu GEEK

Ostatni dzień zgłaszania prac do konkursu okazał się wyjątkowo emocjonujący. Z każdym odświeżeniem ...

Program studiów magisterskich online „xAIM”: zaczynają się zajęcia!

Zajęcia dla pierwszej grupy programu studiów magisterskich "eXplainable Artificial Intelligence in ...

European Digital Skills Awards 2023: Docenianie najlepszych projektów, historii i inicjatyw promujących umiejętności cyfrowe w Europie

Ile osób przeszkoliłeś w zakresie umiejętności cyfrowych w zeszłym roku? Jeśli potrafisz odpowie...

European Digital Skills Awards 2023 otwarte dla zgłoszeń

Po ostatniej edycji w 2018 r. po raz kolejny nadszedł czas, aby docenić i promować najlepsze prakty...

Uruchomienie Centrum Przejrzystości

W dniu 6 lutego 2023 roku, Centrum Przejrzystości zostało uruchomione przez sygnatariuszy kodeksu p...

Projekt przewodni w zakresie technologii kwantowych sprawia, że Unia Europejska znajduje się na granicy odkryć

Opublikowano wyniki pierwszych trzech lat działania Quantum Technology Flagship, inicjatywy Komisji...

20 lat Dnia Bezpiecznego Internetu: uczynić Internet lepszym i bezpieczniejszym dla dzieci

7 lutego 2023 r., Komisja Europejska świętuje 20. edycję Dnia Bezpiecznego Internetu, flagowej inic...

Czy nauczanie w trybie mieszanym może uczynić edukację bardziej inkluzywną?

Blended learning, czyli połączenie różnych środowisk uczenia się i narzędzi (nie)cyfrowych, zyskał ...

Digital Education Accelerator 2022: Komisja ogłasza wybrane zespoły

Digital Education Accelerator, intensywny program szkoleń i testów europejskiej platformy edukacji ...

Nowy krok w kierunku realizacji celów Cyfrowej Dekady: wejście w życie programu polityki do 2030 r.

Program polityki Cyfrowej Dekady wszedł w życie: Parlament Europejski, państwa członkowskie i Komis...

Pierwsze Światowe Forum Etyki Sztucznej Inteligencji

13 grudnia 2022 roku odbyło się pierwsze Światowe Forum Etyki Sztucznej Inteligencji (AI) w następs...

Prawie 2,8 mld zł na Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych

Rząd chce przeznaczyć 2 mld 789 mln zł na Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych. Program ma na celu...

Jak zwiększyć innowacyjność i przekwalifikowanie w europejskim szkolnictwie wyższym: EIT ogłasza zaproszenie do składania wniosków na kwotę 12 mln euro

Nowe zaproszenie do składania wniosków zostało otwarte w ramach Inicjatywy "EIT HEI Initiative" prz...

„Teachers as Researchers weeks”

"Teachers as Researchers weeks" jest organizowany przez European Digital Education Hub, aby pedagod...

EUMaster4HPC: zgłoś się już teraz, aby zostać następnym europejskim ekspertem w dziedzinie superkomputerów!

Zgłoszenia do EUMaster4HPC, pierwszego ogólnoeuropejskiego programu studiów magisterskich w zakresi...

Zwiększanie swoich kompetencji cyfrowych za pomocą „microlearningu” poprzez European Digital Education Hub

W ponad 15 kanałach Teams, European Digital Education Hub, prężnie działająca społeczność zrzeszają...

Publikacja raportu z postępów rozwoju Europejskiego Obszaru Edukacji

18 listopada Komisja Europejska przyjęła raport szczegółowo opisujący postępy w budowie Europejskie...

Nowe sposoby wspólnego rozwiązywania problemu niedoborów siły roboczej i umiejętności

Europejska Sieć PES opublikowała 4 listopada nowy dokument dotyczący tego, jak PES i ich partnerzy ...

Gotowość urzędników do transformacji cyfrowej

Grupa robocza UNESCO Broadband Commission ds. budowania potencjału w zakresie sztucznej inteligencj...

Wytyczne w zakresie etyki dotyczący wykorzystania sztucznej inteligencji w nauczaniu i uczeniu się

Systemy sztucznej inteligencji stały się powszechne w naszym codziennym życiu. Kluczowe jest posiad...

IAG ogłasza pierwszy Światowy Miesiąc Kariery

Grupa Robocza ds. Poradnictwa Zawodowego (IAG CGWG) zainaugurowała pierwszą edycję Światowego Miesi...

Jak najlepiej inwestować w kształcenie i szkolenie? Raport ekspertów określa obiecujące podejścia

Komisja Europejska opublikowała 19 października raport końcowy grupy ekspertów ds. jakościowych inw...

Rozpoczęcie inicjatywy EIT „Deep Tech Talent Initiative”

Na zakończenie największego w Europie wydarzenia poświęconego innowacjom, jakim jest cykl imprez IN...

Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli

Kompetencje cyfrowe to zestaw wielu kompetencji związanych z samodzielnym i krytycznym korzystaniem...

Komisja Europejska przeciwdziała dezinformacji i promuje umiejętności cyfrowe wśród młodych ludzi

Aby walczyć z dezinformacją i promować umiejętności cyfrowe, oczywiste jest, że należy wzmocnić rol...

Pakt na rzecz umiejętności: poznaj nową stronę internetową!

Pakt na rzecz umiejętności jest jedną z głównych inicjatyw europejskiego programu na rzecz umiejętn...

Gdzie będziesz? KAMba może pomóc!

Inicjatywa inżynierów sprawi, że młodzi ludzie nabiorą entuzjazmu dla inżynierii, technologii, nauk...

Zaproszenie dla obserwatorów do Grupy Roboczej państw członkowskich ESCO

Celem Grupy Roboczej państw członkowskich ESCO (MSWG) jest wspieranie tworzenia i stosowania ESCO o...

Komisja przyjmuje wniosek dotyczący rozpoczęcia Europejskiego Roku Umiejętności

W nawiązaniu do oświadczenia prezydent Ursuli von der Leyen zawartego w orędziu o stanie Unii z 202...

Bibliotekarze dzielą się doświadczeniami w promowaniu umiejętności cyfrowych

W piątek, 7 października, odbyło się seminarium wymiany doświadczeń na temat "Promocja umiejętności...

Platforma Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia to nowe centrum promowania umiejętności cyfrowych

Platforma Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia jest nowym domem dla członków wspierajacych zdobywa...

Obchody 10-lecia Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa

10. edycja Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa 2022 "Think Before U click - I choose to be s...

ESSA z nową generacją programów szkoleniowych dla branży oprogramowania

Programy edukacyjne ESSA obejmują te umiejętności, które są najbardziej potrzebne pracodawcom. Obej...

Jakie są najbardziej potrzebne stanowiska i umiejętności programistyczne w Europie? Trendy, na które warto zwrócić uwagę

Niniejszy raport analizy potrzeb z 2021 r. rzuca światło na obecne i przyszłe umiejętności i potrze...
logo

Hakerzy biorą na celownik systemy szpitalne i dane pacjentów

Hakerom najłatwiej obejść zabezpieczenia tam, gdzie działa stary, czyli niewspierany przez producen...
Logo

Komu sztuczna inteligencja zabierze pracę?

Boty napędzane sztuczną inteligencją potrafią w ciągu kilku sekund stworzyć tekst czy wygenerować o...

Raport „The Future of Education for Digital Skills”

EIT Digital opublikował na początku września 2022 roku raport poruszający kwestie umiejętności cyfr...

Unia Europejska zwiększa swoją pulę talentów cyfrowych: nowe zaproszenie DIGITAL do składania wniosków o programy edukacyjne w zakresie kluczowych technologii cyfrowych

Sprawdź nowe możliwości płynące z programu edukacyjnego i kursów w ramach programu DIGITAL Europe. ...

2022 State of the Union: „2023 będzie Europejskim Rokiem Umiejętności”

Coroczne wystąpienie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen skupiło się w tym ro...

Fińscy naukowcy opracowują program nauczania, aby cyberbezpieczeństwo stało się kompetencją obywatelską w Unii Europejskiej

Jak sprawić, by cyberbezpieczeństwo stało się kompetencją obywatelską dla każdego? Fiński resort tr...

Przepaść cyfrowa: nierówności w dostępie i umiejętnościach cyfrowych dzieci i młodzieży

Podczas Światowej Konferencji Rozwoju Telekomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ...

Pięć wskazówek, jak poprawić swoje umiejętności cyfrowe tego lata

Fale upałów w Europie i palące temperatury latem trafiły na pierwsze strony gazet praktycznie we ws...

DESI 2022: Kraje Unii Europejskiej nadal mają trudności ze zmniejszaniem braków w umiejętnościach cyfrowych

 W dniu 28 lipca Komisja Europejska opublikowała nowe wyniki indeksu gospodarki cyfrowej i spo...

Komisja przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie Cyfrowej Dekady

W dniu 14 lipca Komisja przyjęła porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Ra...

Nowe partnerstwo na rzecz zwiększenia umiejętności cyfrowych w Europie w ramach Paktu na rzecz umiejętności

W ramach inicjatywy Pact for Skills uruchomiono nowe partnerstwo 18 lipca 2022 roku, którego celem ...

Komisja przedstawia Europejską Agendę Innowacji, która ma stać na czele nowej fali innowacji

5 lipca Komisja Europejska przyjęła nową Europejską Agendę Innowacji, która ma zapewnić Europie poz...

Badanie technologii sztucznej inteligencji przez pryzmat praw dziecka

Zaangażowanie dzieci i opiekunów w projektowanie nowych polityk i inicjatyw w zakresie badań, polit...

Wewnętrzna transformacja cyfrowa: Komisja publikuje nową strategię

Komisja Europejska przyjęła swoją nową strategię cyfrową pod hasłem "Next Generation Digital Commis...

Koalicje krajowe spotykają się na warsztatach, mających na celu kształtowanie przyszłych działań w zakresie umiejętności cyfrowych

Przedstawiciele krajowych koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia spotkali się po r...

Rada zaleca europejskie podejście do „mikropoświadczeń”

W dniu 16 czerwca Rada Unii EUropejskiej opublikowała swoje zalecenia dotyczące mikropoświadzeń i t...

Nagroda w konkursie dobrych praktyk w edukacji w 2022 roku

Informatics Europe ogłosiła nagrodę w konkursie dobrych praktyk w edukacji 2022 r., poświęconą inic...

Drużyna Europy – zwycięzcy pierwszego International Cybersecurity Challenge

ENISA, Agencja UE ds. Cyberbezpieczeństwa, była gospodarzem pierwszej edycji International Cybersec...

Warsztaty Zgromadzenia Cyfrowego: Zainteresowane strony proponują działania mające na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych i osiągnięcie celów Cyfrowej Dekady

Ponad 70 przedstawicieli przedsiębiorstw, organów publicznych, środowisk akademickich, stowarzyszeń...

LUMI: Nowy europejski superkomputer

Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC) zainaugurowało ...

Komisja przyjmuje wyznaczone przez państwa członkowskie cele na rzecz Europy o silniejszym wymiarze społecznym do roku 2030

Na posiedzeniu w dniu 16 czerwca unijni ministrowie zatrudnienia i spraw społecznych przedstawili s...

Ożywienie na rynku pracy po pandemii

Narzędzie Skills-OVATE online CEDEFOP odnotowało wzrost liczby internetowych ogłoszeń o pracę, co s...

Nowa Ukraińska Szkoła (NUS): darmowe centrum dla uczących się z Ukrainy

1 czerwca 2022 roku Komisja Europejska uruchomiła platformę dla szkół, Nowa Ukraińską Szkołę (New U...

Cztery studia magisterskie z zakresu sztucznej inteligencji otwarte na zapisy

4 studia magisterskie z zakresu sztucznej inteligencji finansowane przez Connecting Europe Facility...

Podsumowanie Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych

W całej Europie i poza nią odbył się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, W dniach 16-20 maj...

Na niemieckich uczelniach katedry specjalizujące się w AI rozwijają szybciej, niż przewidywano

Na uniwersytetach w Niemczech liczba katedr specjalizujących się w sztucznej inteligencji (AI) wzro...

#EuropeDay2022: podsumowanie Konferencji ws. Przyszłości Europy i Europejskiego Roku Młodzieży

W dniach 29 i 30 kwietnia odbyło się ostatnie posiedzenie plenarne Konferencji w sprawie Przyszłośc...

Europejski pakt na rzecz umiejętności: nowe partnerstwo w sektorze kultury i sektorze kreatywnym

Przy wsparciu Komisji Europejskiej, 28 kwietnia 2022 r., utworzono partnerstwo na rzecz umiejętnośc...

Imponujące wyniki drugiej rundy naboru inicjatywy EIT HEI

W ramach drugiego naboru Inicjatywy EIT HEI wpłynęło 56 wniosków od 683 organizacji, a runda zakońc...
Okładka

Cyfrowy umysł Jak zarządzać i rozwijać biznes w erze algorytmów i sztucznej inteligencji

Wszyscy słyszeliśmy to już milion razy: musisz być bardziej cyfrowy! W końcu ukazała się na polskim...

Obywatele których krajów europejskich posiadają najwięcej umiejętności cyfrowych?

Nowe dane Eurostatu pokazują, że w 2021 roku ponad połowa mieszkańców Unii Europejskiej posiadała c...

Studia magisterskie z zakresu High Performance Computing we Włoszech

Po raz pierwszy we Włoszech, Politecnico of Milan oferuje studia magisterskie w zakresie inżynierii...

Wspólne Centrum Badawcze wydaje publikację dotyczącą problemu niedoboru cyfrowych umiejętności

Kwestia niedopasowania umiejętności cyfrowych do potrzeb rynku pracy od dłuższego czasu zajmuje wys...

Bułgaria ma stać się potęgą w dziedzinie badań nad sztuczną inteligencją uruchamiając Instytut Informatyki, Sztucznej Inteligencji i Technologii (INSAIT)

W Bułgarii, w Sofii, rozpoczął działalność Instytut Informatyki, Sztucznej Inteligencji i Technolog...

Wnioski z pierwszego Forum Interesariuszy Edukacji Cyfrowej

Komisja Europejska była gospodarzem pierwszego Forum Interesariuszy Edukacji Cyfrowej, aby uczcić r...

It Fitness Test 2022 jest po raz pierwszy dostępny w 5 językach, wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej będą zaangażowane w testy

Na dzisiejszym spotkaniu prasowym Stowarzyszenie IT Słowacja zainaugurowało 11 edycję największego ...

Europejska Rada ds. Innowacji: Talent przedsiębiorczy Europy w dziedzinie „głębokich technologii”

Talent przedsiębiorczy Europy w dziedzinie "głębokich technologii" jest w centrum uwagi ekspertów w...

Przewaga Unii Europejskiej w zakresie usług związanych z robotyką autonomiczną i sztuczną inteligencją

AI Watch Index zapewnia analizę wielu wskaźników związanych z rozwojem sztucznej inteligencji (AI) ...

Program Digital Volunteers: mentoring dla MŚP i organizacji pozarządowych w zakresie ich cyfryzacji

Program Digital Volunteers ma na celu wsparcie europejskich MŚP w ich drodze do transformacji cyfro...

Czy niwelowanie braków w umiejętnościach w zakresie cyberbezpieczeństwa może zmienić świat?

W miarę jak cyberataki rosną w rosnącym tempie, zagrożona jest cała infrastruktura w krajach na cał...
Logo

Ruszył program „Start IT – Cisco4Ukraine”. 10 tys. uchodźców zdobędzie kompetencje cyfrowe

Firma Cisco, w ramach Cisco Networking Academy, oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzes...

Platforma Kohesio uruchomiona! Ponad 1,5 mln projektów finansowanych przez Unię Europejską dostępnych na nowej publicznej platformie

Komisja Europejska uruchomiła "Kohesio" na początku VIII Forum Spójności, 17 marca 2022 r. - platfo...

Ostatnia aktualizacja DigComp 2.2 została opublikowana!

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej opublikowało najnowszą aktualizację ram kompetencji c...

Hiszpania będzie potrzebować 83 000 specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa w 2024 r.

Firma ObservaCiber przedstawiła badanie, z którego wynika, że wzrost zapotrzebowania na specjalistó...

Komisja wybiera pierwsze 50 przedsiębiorstw kierowanych przez kobiety, aby pobudzić w Europie innowacje w dziedzinie „głębokich technologii”

Komisja ogłosiła wyniki pierwszego zaproszenia w ramach programu pilotażowego Women TechEU dnia 1 m...

EDSC: Drugie zaproszenie do składania ofert przetargowych otwarte

Unia Europejska w dzienniku eTendering opublikowała został drugie zaproszenie do składania ofert na...

Skills for Chips: Komisja proponuje Chips Act, aby zwiększyć konkurencyjność Europy i dokonać transformacji cyfrowej

Nie ma cyfryzacji bez chipów. Chipy półprzewodnikowe mają kluczowe znaczenie dla  technologii ...

IT Fitness Test 2022 dla krajów V4

Po 10 latach udanego testowania umiejętności informatycznych na Słowacji, współpraca pomiędzy partn...

Unia Europejska uruchamia dwie nowe inicjatywy mające na celu wspieranie sektora szkolnictwa wyższego

Europa potrzebuje silniejszej edukacji i większego wkładu ze strony uniwersytetów i instytucji szko...

Komisja przedstawia deklarację w sprawie praw i zasad cyfrowych dla wszystkich w Unii Europejskiej

W dniu 26 stycznia 2022 roku Komisja Europejska zaproponowała określenie zestawu zasad dotyczących ...

Komisja Europejska publikuje zaproszenie do składania ofert w ramach studium wykonalności Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Cyfrowych

W planie działań na rzecz edukacji cyfrowej (2021-2027) zaproponowano jako jego Action 9 opracowani...

4 miliony osób wzięły udział w europejskim Code Week 2021

Oficjalne liczby dotyczące europejskiej edycji Code Week 2021 są już znane i odzwierciedlają udane ...

Unia Europejska uruchamia Digital 4 Development Hub dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów

W dniu 14 grudnia 2021 roku Unia Europejska ogłosiła uruchomienie hubu Digital for Development (D4D...

Europejski Pakt na rzecz Umiejętności „Pact for skills”: Podsumowanie pierwszego roku

Pakt na rzecz umiejętności został ustanowiony rok temu, a jego celem było zgromadzenie pracodawców,...

Eurobarometr 2021: trudności w nauce nowych umiejętności cyfrowych są dla Europejczyków głównym problemem

Jak wynika ze specjalnego badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu i październiku 2021 r....

Individual Learning Accounts i Microcredentials: dwa nowe wnioski Komisji Europejskiej mające na celu wspieranie podnoszenia kwalifikacji

W jaki sposób Europa może osiągnąć cele Cyfrowej Dekady w zakresie umiejętności cyfrowych, biorąc p...

Monitor Kształcenia i Szkolenia 2021

Komisja Europejska opublikowała wydanie 2021 swojego corocznego Monitor Kształcenia i Szkolenia, sp...

Sprawdź swoje umiejętności cyfrowe! Pierwszy krok w kierunku rozwoju cyfrowego

Komisja Europejska z dumą ogłasza uruchomienie Test Your Digital Skills, czyli DigSAT (narzędzie sa...

DESI 2021: postępy w transformacji cyfrowej uwypuklają potrzebę podjęcia nowych ogólnounijnych wysiłków

Opublikowano Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI) 2021, prezentujący zaktual...

Program „Cyfrowa Europa”: blisko 2 mld euro na transformację cyfrową i umiejętności cyfrowe

10 listopada 2021 roku Komisja Europejska przyjęła trzy programy robocze dla Programu Europa Cyfrow...

Nowy kamień milowy dla Koalicji Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia: 200 deklaracji, miliony beneficjentów

W dniu 22 października 2021 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat prasowy podsumowujący wy...

SELFIE dla nauczycieli: Komisja opracowuje nowe narzędzie wspierające umiejętności cyfrowe nauczycieli

W ramach nowego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021 -2027, Komisja Europejs...

Co nowego na Platformie Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia?

Platforma Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia przeszła swój pierwszy lifting. Oferuje ona teraz w...

Finansowanie Zaawansowanych Umiejętności Cyfrowych z programu DIGITAL jest w toku

Szkolenia w zakresie Zaawansowanych Umiejętności Cyfrowych będą w centrum nadchodzącego nowego prog...

Unijne Plany Odbudowy i Zwiększania Odporności: w kierunku bardziej ekologicznej, cyfrowej i odpornej Europy

W dniu 27 maja 2020 r. i w odpowiedzi na bezprecedensowy kryzys spowodowany koronawirusem Komisja E...

Stan UE: inwestycje w umiejętności cyfrowe są niezbędne

W przemówieniu o stanie Unii Europejskiej w 2021 roku przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Vo...
Logo

Ruszyły zgłoszenia do Konkursu GEEK

III edycja ogólnopolskiego KONKURSU GEEK – „Gry Edukacyjne Eksperymentalne Komputerowe” to ogólnopo...
logo

Kompetencje cyfrowe polskich uczniów

Cyfrowe kompetencje polskich nastolatków pozostawiają wiele do życzenia. Uczniowie biegle posługują...
Antal

Strażnicy bezpieczeństwa IT na wagę złota

Kradzież haseł i danych osobowych, wymuszanie okupów, dezinformacja – obecnie coraz bardziej rośnie...
Antal

Co sprawia, że polska branża IT pnie się w górę na rynku międzynarodowym?

Nawet czterocyfrowe podwyżki. Ze średnim wynikiem 18.843 zł brutto są - poza kadrą zarządzającą - n...
Antal

Pułapki kariery w IT

Dla niektórych doświadczonych kandydatów znalezienie nowej pracy jest wyjątkowo trudne. Mimo, że są...
Antal

Najlepsze zawody po studiach w 2023. Gdzie i jak rozpocząć karierę zawodową?

Pogorszenie koniunktury, związane także z wysoką inflacją, sprawiło, że krajowa lista zawodów defic...
Logo

10 Fundamentów branży ICT w Polsce

W odpowiedzi na nowopowstające strategie zakładające potrzebę transformacji cyfrowej, np. Cyfr...
Logo PARP

Polski rynek e-commerce – czy zastąpi tradycyjny handel?

E-commerce coraz śmielej radzi sobie na polskim rynku sprzedażowym. Jego istotność dostrzegli także...

European Tech Hiring Trends 2021: Raport o zapotrzebowaniu pracodawców na pracowników technologicznych

Stowarzyszenie Computing Technology Industry Association (CompTIA) opublikowało raport European Tec...

Komisja uruchamia grupę ekspercką ds. sztucznej inteligencji i zbiorów danych w edukacji

8 lipca Komisja Europejska zorganizowała pierwsze z czterech spotkań grupy ekspertów ds. sztucznej ...

W kierunku Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Cyfrowych

W dzisiejszym społeczeństwie umiejętności cyfrowe są niezbędne. Niezależnie od tego, czy są one pot...

Inicjatywa EIT-HEI „Budowanie potencjału innowacyjnego w szkolnictwie wyższym”: ogłoszono zwycięskie konsorcja

Ogłoszono wyniki pilotażowego zaproszenia do składania wniosków w ramach inicjatywy Europejskiego I...

12 kluczowych działań mających na celu przyspieszenie transformacji cyfrowej: wspólna deklaracja Ministrów Cyfryzacji G20

5 sierpnia 2021 r. w Trieście we Włoszech odbyło się spotkanie ministerialne G20 dotyczące cyfryzac...

Specjaliści ICT: luka w umiejętnościach utrudnia wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej

W najnowszym badaniu Eurostatu przyjrzano się niektórym głównym problemom, jakie małe i średnie prz...

Komisja Europejska proponuje zaufaną i bezpieczną Tożsamość Cyfrową dla wszystkich Europejczyków

Komisja Europejska zaproponowała nowe ramy dla Europejskiej Tożsamości Cyfrowej, która ma być dostę...

Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona wsparciu dla reform

Komisja Europejska uruchomiła nową stronę internetową poświęconą środkom wsparcia reform finansowan...

Korzystanie z mediów w bibliotekach: jak walczyć z dezinformacją

W 2017 roku Parlament Europejski opublikował raport badający rolę bibliotek publicznych i bibliotek...

Raport OECD Skills Outlook 2021: dlaczego uczenie się przez całe życie jest niezbędne dla nowoczesnego społeczeństwa

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała raport Skills Outlook 2021: Learn...

Raport OECD Digital Education Outlook 2021: Jak sztuczna inteligencja, roboty i technologia blockchain mogą przyspieszyć edukację cyfrową w Europie

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wydała raport "Digital Education Outlook 2021:...

Chaise – Plan działania na rzecz współpracy sektorowej w zakresie umiejętności blockchain

Nowy projekt CHAISE otrzymał od Komisji Europejskiej zadanie stworzenia nowej strategii rozwoju umi...

Projekt REWIRE – Cybersecurity Skills Alliance

REWIRE ma na celu dostarczenie konkretnych zaleceń i rozwiązań, które doprowadziłyby do zmniejszeni...

Nowe studia magisterskie w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI)

Cztery konsorcja instytucji szkolnictwa wyższego, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz najlep...

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności wspiera promowanie umiejętności cyfrowych

W miarę jak Europa wchodzi na ścieżkę odbudowy, konieczność udoskonalania i dostosowania umiejętnoś...

Platforma Digital Skills and Jobs: nowy ośrodek umiejętności cyfrowych w Europie

Aby pomóc zniwelować różnice w umiejętnościach cyfrowych w Europie, Komisja Europejska wraz z zaint...

Komisja zaproponowała nowe przepisy dotyczące platform cyfrowych

Komisja Europejska zaproponowała reformę przestrzeni cyfrowej, obok rozbudowanych przepisów dotyczą...

Digital SkillUp uruchamia innowacyjne kursy internetowe na temat powstających technologii dla obywateli Unii Europejskiej oraz MŚP

W cyfrowym świecie nasze życie osobiste, jak również przyszłość pracy, są zależne od pojawiających ...

Realizacja projektu European Software Skills Alliance

W odpowiedzi na wezwanie Komisji Europejskiej do zajęcia się luką w zakresie umiejętności cyfrowych...

Cyfrowa dekada Europy: Wizja transformacji cyfrowej Europy do 2030 r.

Komisja Europejska przedstawiła nową wizję i kierunek transformacji cyfrowej w Europie do 2030 r. T...
Logo

Jak Będąc Początkującym Nauczyć Się Programować Bez Marnowania Czasu?

Szkolenie odbędzie się w czwartek 26.01.2023 r. o godz. 20.00. Udział: bezpłatny W dwie godzi...
baner

Raport “Reskilling pracowników” premiera w styczniu!

Reskilling, upskilling, outplacement  to główne trendy rynku pracy na najbliższe lata. Jakim w...
Logo

Szkoły potrzebują pilnego wsparcia w zakresie sprzętu IT

Fundacja EdTech Poland wykonała diagnozę technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach podsta...
Logo

Szkoła Gospodarki Cyfrowej wypuszcza pierwszych absolwentów

Szkołę Gospodarki Cyfrowej Professional ukończyli pierwsi kursanci – nowi Product Ownerzy. Jest to ...
Logo

SecOps Polska Online MeetUp

Zanim ćwiczenia zespołu Red Team dojdą do skutku, poprzedzone są fazą rekonesansu w celu zdobycia j...

Optymalne i bezpieczne wykorzystanie potencjału chmury Microsoft

zybko zmieniające się warunki na rynku stawiają przed biznesem liczne wyzwania, szczególnie w związ...
baner

O krok przed atakującym czyli jak technologia deception pozwala wcześnie i trafnie wykrywać ataki

Wiele przedsiębiorstw wciąż nie posiada odpowiednich narzędzi, by wykrywać zagrożenia ransomware za...
baner

Accessibility – współpraca designer -> developer

Jako designerzy jesteśmy pierwszym ogniwem na drodze wdrażania dostępności do naszych produktów cyf...
Logo

Spotkanie IssaPolska Trojmiasto CyberSecurity

Na spotkaniu poznasz ludzi z lokalnego środowiska #infosec. Porozmawiasz z nimi w tematach: inf...
baner

Mini 3d3miasto: Spotkanie Entuzjastów Druku 3d

 Zdobądź praktyczne umiejętności i poszerz wiedzę na temat technologii druku 3D. A przede wszy...
logo

Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych

Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju organizuje bezpłatne szkolenie dla dzieci - "Projektowan...
Logo

Zarządzanie danymi w środowisku hybrydowym

Systemy informatyczne i sposób przetwarzania danych zmieniają się dynamicznie w ostatnim czasie. Fi...
Logo

Jak zwiększyć bezpieczeństwo danych

Zapraszamy na spotkanie on-line, na którym opowiemy o możliwościach wykorzystania usług AWS oraz pr...
Logo

Platforma zabezpieczeń następnej generacji przeciwko najnowszym zagrożeniom

Kiedy wirus ILOVEYOU uderzył w 2000 r., sytuacja była znacznie prostsza niż obecnie: wiadomo było k...
Logo

Portworx – zarządzanie danymi dla usług kontenerowych

Kontenery są skomplikowane, trudne w zarządzaniu i wymagają wiedzy eksperckiej. TO MIT! Zaprasza...
Logo

QUO VADIS BIG DATA?

Zapraszamy na eSeminarium organizowane wspólnie z firmą Cloudera. Poruszymy bardzo ważne obszary z ...
Logo

mLegitymacja dla emerytów i rencistów już działa

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt lub rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji Zakładu Ubez...
baner

Ferie zimowe w Klubie Młodego Programisty

Ferie zimowe z kodowaniem? Zapisz dziecko na bezpłatne warsztaty online w Klubie Młodego Programist...
baner

Konferencja SEMAFOR

SEMAFOR to idealne miejsce do zapoznania się z bieżącymi zagrożeniami i ciekawymi case studies z za...
Logo

Warsztaty OpenShift – DevSecOps

Budowanie łańcuchów CI/CD z wykorzystaniem narzędzi DevSecOps na platformie OpenShift w chmurze IBM...
Baner

Konferencja LEPSZA EDUKACJA

Konferencja odbędzie się 17 i 18 lutego 2023 r. we Wrześni. Zapowiedzieli w niej udział przedstawic...
Baner

Konkurs AVATAREK 2022/2023

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie! Celem konkursu jest roz...
Baner

Rzeczywistość wirtualna jako pomoc w terapii

Witamy na pierwszym w 2023 roku Klubie informatyka, który będzie poświęcony wykorzystaniu rzeczywis...

Chińczycy trzymają nas mocno

Dziewiąte spotkanie z cyklu "Prezesi zapraszają...". Gospodarzami byli: 👉 Polskie Towarzyst...
Logo

Data Science: Stwórz wirtualnego trenera personalnego z wykorzystaniem uczenia maszynowego.

O warsztacie Data Science to dziedzina zajmująca się danymi, których wartość dostrzega...
Logo

Gala Dnia Bezpiecznego Internetu

Sekcja Informatyki Szkolnej PTI zaprasza przedstawicieli sektora edukacyjnego, specjalistów pracują...
Logo

Technologie – więcej wolnego czasu czy prekariatu

Zastępowanie ludzi maszynami rodzi obawy o przyszłość człowieka na rynku pracy. Postulaty opodatkow...
Logo platformy gov.pl

Kluby rozwoju cyfrowego

Wzmacnianie kompetencji cyfrowych Powstanie Klubów Rozwoju Cyfrowego jest przede wszystkim odpow...
Logo

ESA i OSE wspólnie mierzą się ze smogiem

Dzięki akcji „1200 czujników smogu” zorganizowanej w ramach projektu „ESA dla OSE”, 1200 szkół otrz...
Logo

Tylko co piąty urzędnik samorządowy ma służbowy telefon lub laptop

Elektroniczne zarządzanie dokumentami, otwarte dane publiczne, intranet, aplikacje mobilne, e-usług...
Logo

Aplikacja mObywatel – jakie zmiany zostaną wprowadzone w 2023 roku?

Wkrótce wszystkie dokumenty znajdujące się w mObywatelu będą równie ważne, co te tradycyjne. Nowe f...
Logo

EUMaster4HPC: zgłoś się teraz, aby stać się kolejnym europejskim ekspertem w dziedzinie obliczeń superkomputerowych!

Otwarte są jużwnioski dotyczące EUMaster4HPC, pierwszego ogólnoeuropejskiego programu studiów magis...
logo

NFZ i ZUS będą mogły wysyłać regularnie SMS-y

Zgodnie z nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczn...
logo

Skóra, która przyda się głównie w wirtualnym świecie

WeTac to interfejs haptyczny, który powinien stanowić bardzo obiecującą opcję dla operowania w wirt...
Logo

Poszerzenie kompetencji cyfrowych dzięki mikrouczeniu się za pośrednictwem Europejskiego Centrum Edukacji Cyfrowj

W ponad 15 kanałach Teams Europejskie Centrum Edukacji Cyfrowej, które jest dobrze prosperującą spo...
Logo

Wytyczne etyczne dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w nauczaniu i uczeniu się

Systemy sztucznej inteligencji stały się powszechne w naszym codziennym życiu. Kluczowe znaczenie m...
Logo

Gotowość urzędników służby cywilnej do transformacji cyfrowej

Grupa robocza Komisji ds. Szerokopasmowych UNESCO ds. budowania zdolności w zakresie sztucznej inte...
Logo

Nowe sposoby wspolnego rozwiązywania pronlemu niedoboru siły roboczej i umiejętności

...
Logo

5 kluczowych czynników tworzenia udanych inicjatyw na rzecz umiejętności cyfrowych (Hiszpania)

Technologia jest obecna w naszym życiu i społeczeństwie. Jest to kluczowy element rozwoju nowych mo...
logo

Od 1 stycznia 2023 nowy obowiązek w ZUS dla wszystkich płatników składek

Od 1 stycznia 2023 roku wchodzi nowy obowiązek w ZUS dla wszystkich płatników składek. Chodzi o obl...
logo

Dzieci, sport i nowe technologie

Nowe technologie sprawiają, że nasze życie staje się łatwiejsze – z części wykonywanych każdego dni...
Baner

JAK OGRANICZYĆ DEFICYT SPECJALISTÓW ICT W POLSCE? – (NIE)KONFERENCJA

Deficyt specjalistek/specjalistów informatyki, sięgający – wg różnych szacunków – od 50 do blisko 1...
Logo

Dostępne bankomaty i smartfony. Co zmieni Dyrektywa o dostępności?

Dostęp do internetowego konta banku, komunikatorów czy portali instytucji publicznych to rzeczy nie...
logo

Transformacja cyfrowa nie może sprowadzać się tylko do odwzorowania fizycznej infrastruktury w wirtualnym świecie

Pandemia upowszechniła pracę na odległość, ale czy technologia ją ułatwia? Hamulcem transformacji c...
Baner

RPA&AI Tech Forum

Zapraszamy na konferencję pt. RPA&AI Tech Forum, która w 100% poświęcona jest optymalizacji i c...
Logo

Wyniki pierwszego w Polsce cyfrowego testu – umiejętności cyfrowe polskich uczniów do poprawy

Polscy uczniowie najlepiej radzą sobie z bezpieczeństwem w sieci, jednak największe problemy mają z...
Logo

Jak najlepiej inwestować w kształcenie i szkolenie? W sprawozdaniu ekspertów wskazano obiecujące podejścia.

W dniu 19 października Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie końcowe grupy ekspertów ds. jak...
Logo

Chatbot może sprawić, że pisanie przejdzie do lamusa

Czy to koniec zawodów opartych na tworzeniu tekstów? Tego rodzaju opinie towarzyszą uruchomionej ni...
Logo

Kupujący zwracają uwagę na to, kto przetwarza ich płatność

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez PayU ponad połowa kupujących w Internecie zwraca u...
Logo

Wspólne posiedzenie Sektorowych Rad – Informatyka oraz Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

7 grudnia br., odbędzie się wspólne posiedzenie obu Rad Sektorowych działających przy Polskim Towar...
Logo platformy gov.pl

Znamy zwycięzców #HackEdu 2022!

19 listopada 2022 r. w Tauron Arenie Kraków rozstrzygnięto konkurs na wymarzoną lekcję. Wyzwanie #H...
Logo IBE

Instytut Badań Edukacyjnych szuka ekspertów do projektów edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych szuka osób zajmujących się szeroko rozumianą edukacją, w tym tematami z...
Logo

Nowe kwalifikacje rynkowe

Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformowało, że rozpoczęł...
Logo

Nowy artykuł w sekcji Zasoby Artykuły

W sekcji artkyuły pojawił się nowy artykuł autorstwa Danuty Morańskiej i Beaty Ostrowskiej. Artkuł ...
baner

Laboratoria przyszłości w praktyce – konferencja dla dyrektorów

Microsoft Polska, EduTriki, Sekcja Informatyki Szkolnej PTI oraz eksperci prowadzący...
Baner konkursu

Wyniki XXXIX Ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowanego w 2022 roku

Rozstrzygnięto XXXIX Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, któreg...
Baner

Normalizacja w bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i bezpieczeństwie powszechnym

Zapraszamy na bezpłatną konferencję PKN – „Normalizacja w bezpieczeństwie informacji, cyberbezpiecz...
Baner

Zasoby cyfrowe – szanse i wyzwania dla cyberbezpieczeństwa

Akademia Sztuki Wojennej, Uniwersytet Warszawski, Związek Cyfrowa Polska oraz Polskie Towarzystwo I...
Logo

Gamikołajki 2022

Uniwersytet Szczeciński zaprasza do udziału w wydarzeniu „Gamikołajki 2022” prezentującym rezu...
Logo

ELA – Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

Z najnowszych danych systemu ELA wynika, że dyplom jest ceniony na rynku pracy. Abso...
Logo

SkillsPoland 2022

Trzydniowie zawody branżowe W środę, 23 listopada w AmberExpo rozpoczął się trzydniowy konkurs b...
Logo

Webinar Mikołajkowy, temat wybrany przez uczestników

Webinarium 6 grudnia, g. 10:00 Jaki aspekt cyberbezpieczeństwa  chciałbyś zgłębić podczas naszeg...
Logo

Najczęściej popełniane błędy przy backupie

Webinarium 29 listopada, g, 10:00 29 listopada, g, 10:00 Najczęściej popełniane błędy przy ba...
Logo

Polski wynalazek SmartHEAL zdobył pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie w dziedzinie projektowania The James Dyson Award 2022

Młodzi Polacy wygrali właśnie najważniejszy na świecie konkurs dla inżynierów w projektowaniu! Pols...
Logo

XV Konferencja Naukowa Multimedia w Biznesie i Administracji

22– 24 marca 2023 r., Koszęcin Konferencja odbędzie się Koszęcinie w siedzibie Zespołu Pieśni i ...
Logo platformy gov.pl

IV Polsko-Brytyjskie Forum Naukowe we Wrocławiu

Zagadnienia związane z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem były tematem IV Polsko-Brytyjskiego ...
Logo

Dell Technologies Forum

Już 30 listopada powracamy na żywo z wydarzeniem Dell Technologies Forum, podczas którego w czterec...
Logo

8. Forum Inteligentnego Rozwoju

Forum Inteligentnego Rozwoju to „unikalny kongres przyszłości”, czyli wyjątkowe wydarzenie naukowo ...
Baner

Workspace as a Service

W jaki sposób usprawnić środowisko biurowe? Zwłaszcza w dobie pracy rozproszonej, kiedy pracujemy w...
Logo

Hackathon Kraków

We’re back in Kraków on 19-20 November 2022. It’s the eighth edition of the hackathon. This yea...
Baner

Kobiety w IT i cybersecurity – Raport z badania

Raport powstał napodstawie wyników przeprowadzonego w Polsce pionierskiego badania, które po raz pi...
Baner

Advanced Threat Summit

Zapraszamy do udziału w 9. edycji konferencji Advanced Threat Summit - jednej z największych i najw...
Baner

Platforma obliczeniowa stworzona dla hybrydowego IT

Przedsiębiorstwa budują swoje modele biznesowe na świecie danych. A te, zgodnie z predykcjami Gartn...
baner

Od technologii do wdrożenia. Poznaj moc rozwiązań Cisco w praktyce. Dołącz do Cisco Talks

Cisco Talks3 listopada 2022 - 22 czerwca 202310:00-11:00 Od technologii do wdrożenia. Poznaj moc...
Baner

W poszukiwaniu optymalizacji. Centra danych, kolokacja i chmura

Organizacje przyzwyczaiły się już do funkcjonowania w zmieniającym się, niepewnym otoczeniu bizneso...
Logo

O bezpieczeństwie do porannej kawy

Artur Maciąg w serii "O bezpieczeństwie do porannej kawy": Jedną z najbardziej skutecznych metod...
Logo

Biuletyn OUCH!

Ukazał się już 10 w tym roku numer biuletynu OUCH!. OUCH! to cykliczny, darmowy zestaw porad be...
Logo

Konferencja Oh My H@ck 2022

Już w grudniu (3 grudnia 2022 w hotelu DoubleTree w Warszawie) odbędzie się długo wyczekiwana, STAC...
Baner

Akademia Appsmashingu: Wakelet + Flip

Gorąco zapraszamy na kolejne szkolenie z cyklu Akademia Appsmashingu Wakeleta  Tym razem ad...
Logo

I KONGRES SZKÓŁ ODPOWIEDZIALNYCH CYFROWO

Zdrowa Szkoła. O potrzebach uczniów i nauczycieli Fundacja Dbam o Mój Z@sięg oraz Miasto Gdynia ...
Baner konferencji

LUMEN 2022

PCG Academia, Times Higher Education i Fundacja Rektorów Polskich zapraszają na ósmą edycję międzyn...
Loga izb

Stanowisko Izb ws. projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie

Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodp...
Baner

II edycja „Geniallnych Miejsc” wystartowała!

W ubiegłym roku szkolnym razem z nauczycielami i uczniami stworzyliśmy fantastyczną mapę cieka...
Logo

Porozumienie edukacji i biznesu to podstawa prawidłowo działającego rynku pracy

Cykl podcastów stara się odpowiedzieć na najważniejsze pytania związane z aktualnym zapotrzebowanie...
Logo

Cyberbezpieczeństwo i regulacje prawne a potrzeby kompetencyjne

Wesław Paluszyńsk,i Prezes PTI zajmie się między innymi poniższymi zagadnieniami:  · Jak pandemi...
Logo

Kompetencje w obliczu gospodarki 4.0

Zapraszamy na rozmowę z Aleksandrą Berg-Koza - zastępcą dyrektora w Departamencie Rozwoju Kadr...
Logo Domena

Kwartalnik „Domena”

Przed ponad rokiem Biuletyn Polskiego Towrzystwa Informatycznego (PTI) przeszedł metamorfozę, ewolu...
Baner

Workspace as a Service – świetne rozwiązanie w czasach hybrydowej pracy

W jaki sposób usprawnić środowisko biurowe? Zwłaszcza w dobie pracy rozproszonej, kiedy pracujemy w...
Logo

Edukować i jeszcze raz edukować

Źródło: Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo W coraz bardziej sk...
Logo

Jak chronić społeczność akademicką przed cyberatakami?

Podcast Sektorowej Rady ds. kompetencji. Wypowiedź Pani Ewy Marzec reprezentująca komitet do spraw ...
Baner

Transfer danych przez Atlantyk

Kierownik nowo utworzonej Katedry Prawa Informatycznego w Akademii Sztuki Wojennej oraz Prezesi Pol...
Baner

Data for City – Hackathon Otwartych Danych w Dzielnicy Ursynów

Innowacyjne miasta to nie tylko miasta, które wdrażają nowoczesne systemy zarządzania infrastruktur...
Logo

Rady Sektorowe: Dezinformacja online – jak ją rozumieć i jakie są środki prawne jej zwalczania w Polsce i UE (podcast)

W cyklu podcastów eksperci rozmawiają o najciekawszych wyzwaniach i trendach w kontekście &nbs...
Logo

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych prowadzi lekcje dla liceów

Szukasz sprawdzonego sposobu na poszerzenie horyzontów Twoich uczniów? Chcesz zarazić ich pasją do ...
Logo Fundacji Centrum Cyfrowe

Europejskie badanie przepisów dotyczących cyfrowych wypożyczeń

Fundacja Centrum Cyfrowe prowadzi europejskie badanie przepisów dotyczących cyfrowych wypożyczeń. B...
Baner

PIIT Poleca: Jak identyfikować, procesować i zgłaszać incydenty RODO – webinar

Członek PIIT, MALUJDA. Kancelaria Prawno – Patentowa, zaprasza 17 listopada 2022 r. o godz. 09:00 n...
Logo

Konferencja SecDAYS

Konferencja SecDAYS to jedno z największych wydarzeń organizowanych przez Bakotech – krakowskiego d...
Logo

Ruszyła III edycja konkursu GEEK

Przed nami III edycja konkursu GEEK. Oficjalne ogłoszenie odbyło się podczas wręczania nagród w Cam...
Logo

XI Konferencja CommonSign – Identyfikacja i uwierzytelnienie – nowe wyzwania i możliwości

8 listopada 2022 r., NASK- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa NASK – Pa...
Baner konferencji

FORUM ARCHITEKTÓW IT 2 grudnia 2022 r.

Konferencja od 12 lat stanowi platformę wymiany doświadczeń menedżerów odpowiedzialnych za zarządza...
Logo

Webinar „Napędzaj cyfryzację z mocą obliczeniową dostosowaną do Twoich potrzeb”

Każda firma, niezależnie od wielkości i niezależnie od modelu konsumpcji IT staje przed podobnymi w...
Infografika konferencji

Konferencja MED.DATA

Wydarzenie będzie wspaniałą okazją do wymiany opinii i doświadczeń w zakresie otwartych danych medy...
Logo konferencji

E-learning Fusion 2022

Konferencja E-learning Fusion 2022 umożliwia poznanie trendów, narzędzi i nowego podejścia do cyfro...
Baner EDUMIXER

VI Forum Współpracy Edukacji i Biznesu – EDUMIXER już w październiku na Uniwersytecie Warszawskim!

Już po raz szósty o współpracy nauki z biznesem rozmawiać będą podczas EDUMIXERA eksperci: reprezent...
Logo konferencji

VIII KONFERENCJA NAUKOWA INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU IWZ’ 2022

W roku 2022 konferencja IwZ’2022 jest organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. K...

Cyberbezpieczeństwo i regulacje prawne a potrzeby kompetencyjne

W cyklu podcastów eksperci  rozmawiają o najciekawszych wyzwaniach i trendach w kontekście &nb...
Zdjęcie z finału

Finał „Geniallnych Miejsc” i „GEEK-a”

W miniona sobotę, 10 września, odbył się ogólnopolski finał konkursów „Geniallne Miejsca” i „GEEK”,...

Politechnika Rzeszowska dołącza do międzynarodowego konsorcjum AMC

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że dnia 18 grudnia 2021 roku Politechnika Rzeszowska...

Nowoczesne hiperkonwergentne systemy informatyczne dla jednostek samorządu terytorialnego i uczelni wyższych

W dniu 24 marca 2022 Zakład Systemów Złożonych Politechniki Rzeszowskiej wraz z Oddziałem Podkarpac...

Akademia ProtoLab

Akademia Protolab to bezpłatny dla uczestników program obejmujący szkolenia z zakresu zagadnień biz...

INTERNET RZECZY I SIECI 5G W STANDARDACH OPEN RAN

11 maja 2022 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja "Przełomowe technologie...

Konferencja „Something About IT Security”

Konferencja odbędzie się 07 czerwca 2022r. na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki...

Konferencja Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2022

W dniu 2 czerwca 2022 w Rzeszowie w hotelu Prezydenckim odbyła się siódma edycja konferencji Świato...
Logo Fundacji

Raport 2021 „Dostępność i użyteczność stron internetowych oraz dokumentów cyfrowych”

Fundacja Widzialni przedstawiła 8. Raport Dostępności, podczas konferencji online. W tym roku rapor...

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Informatycznego dotyczące POPRAWY STABILNOŚCI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA SYNCHRONIZACJI INFRASTRUKTUR KRYTYCZNYCH WAŻNYCH DLA GOSPODARKI PAŃSTWA

Dla naszego bezpieczeństwa krytyczne jest zapewnienie ciągłości działania systemów ważnych dla Pańs...

LISTA HONOROWA laureatów LISTY 100 ogłoszona

Zgodnie z przyjętym regulaminem Kapituła Listy 100 utworzyła Honorową LISTĘ 100. Na liście ...
Logo PTI

Nagranie z webinaru „Ochrona infrastruktury krytycznej”

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinaru „Ochrona infrastruktury krytycznej”, który odb...
Uścisk rąk na tle mapy świata

Polska informatyka dla potrzebujących – zbiórka dla Ukraińców

Fundacja IT Leader Club Polska zorganizowała zbiórkę na rzecz uchodźców z Ukrainy pod hasłem „P...

Jak sprawdzić wiarygodność źródła informacji?

Współczesne wojny toczone są w warstwie informacyjnej,  Internet stał się kolejnym polem walki...

Blog

Prywatność i bezpieczeństwo w sieci

Prawo do prywatności to jedno z praw człowieka uregulowane w odpowiednich aktach prawnych. Jednak w...

Transformacja cyfrowa Europy

Umiejętności cyfrowe dla większości społeczeństwa stanowią w dzisiejszych czasach codzienność, choć...

Postęp technologiczny i wymierające zawody

Gwałtowny rozwój technologii, który obserwujemy obecnie na całym świecie we wszystkich dziedzinach ...

Zagrożenia sztucznej inteligencji

Żyjemy w czasach, w których sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence, AI) rozwija się w błysk...

Sztuczna inteligencja przy monitorowaniu chińskich obywateli

Intensywny rozwój technologii cyfrowych zapewnia światowym mocarstwom narzędzia umożliwiające coraz...

Technologie cyfrowe w budownictwie

W przeciągu ostatniej dekady byliśmy świadkami dynamicznego rozwoju cyfryzacji. Przedsiębiorstwa na...

SIDUSIS, czyli jak łatwo znaleźć dostawcę Internetu szerokopasmowego

Na podstawie danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny wyraźnie widać, że praktycznie wszyst...

Zagrożenia cyfrowe czyhające na kibiców w Katarze

Wraz z rozwojem technologii cyfrowych, władze krajów na całym świecie zyskują narzędzia umożliwiają...

Dynamiczne zmiany na polskim rynku pracy – Zintegrowany System Kwalifikacji

Poprzez rozwój nowych technologii na polskim rynku pracy oraz w gospodarce nieustannie zachodzą dyn...

Konkurs na „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności”

15 września 2022 r. ogłoszono konkurs na Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centró...

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Nagły wybuch pandemii Covid-19 na początku 2020 roku oraz wprowadzony stan epidemii miał ogromny wp...

Zagrożenia usług cyfrowych

W obecnych czasach znaczącej części społeczeństwa niezwykle trudno wyobrazić sobie życie ...

Opinia Eksperckiego Zespołu Roboczego na temat „Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do roku 2030”

W poprzednim wpisie przedstawiono Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do roku 2030 (PRKC). Progra...

Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych

Kompetencje cyfrowe towarzyszą dzisiaj ludziom na każdym kroku. Dla większości społeczeństwa są nie...

Kompetencje cyfrowe – wymóg do funkcjonowania we współczesnym świecie

W dzisiejszych czasach kompetencje cyfrowe dla zdecydowanej większości społeczeństwa są niemalże ró...
Logo

Media społecznościowe a kompetencje cyfrowe

Obserwując dzisiejszą młodzież wpatrzoną w ekrany smartfonów, regularnie spędzających na mediach spo...